Jeg ønsker å bli godkjent som instruktør til høyhastighetskurset

Sjøfartsdirektoratet godkjenner ikke instruktører. Det vil være de godkjente tilbyderne som skal se til at instruktørene de benytter oppfyller kravene som er satt i regelverket. 

Kravene til instruktør (praktisk del) for høyhastighetsbevis er:

 1. fritidsskippersertifikat
 2. gyldig helseerklæring for fritidsskippersertifikat som ikke er eldre enn to år
 3. gyldig sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip
 4. relevant erfaring med hurtiggående fartøytype det skal undervises i
 5. gjennomført instruktørkurs i henhold til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Aldersgrensen for å gjennomføre instruktørkurset er 20 år

Instruktør for vannscooter er unntatt kravene i første ledd nummer 1. og 3., men skal minimum ha båtførerbevis og kunne dokumentere kompetanse i førstehjelp som dekker førstehjelpsdelen av sikkerhetsopplæringskurset beskrevet i nummer 3.

Instruktør av teoretisk del må i likhet med instruktør av praktisk del ha bred kompetanse.

Instruktør for teoretisk del må derfor som minimum oppfylle følgende krav:

 • fritidsskippersertifikat
 • relevant erfaring med hurtiggående fartøy
 • gjennomført teoretisk del av instruktørkurs i henhold til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Aldersgrensen for å gjennomsføre instruktørkurset er 20 år

Instruktørkurs for instruktører av høyhastighetskurs

For å bli instruktør av høyhastighetskurs er et av kravene at man skal ha gjennomgått instruktørkurs i henhold til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Instruktørkurset skal sikre at instruktørene innehar den nødvendige kompetansen det kreves for å være instruktør av et høyhastighetskurs, slik at de kan overføre viktig kunnskap og gode holdninger til kursdeltakerne.

Instruktørkurset må ses på som et viderekommende kurs hvor det forventes at kursdeltakerne, før kurset starter, innehar bred erfaring med den fartøystypen (båt/vannscooter) det skal undervises i. I tillegg forventes det at kursdeltakerne kjenner godt til både emneplan og retningslinjer før kurset starter.

For å kunne gjennomføre instruktørkurset kreves det at man har:

 • fylt 20 år
 • fritidsskippersertifikat (for instruktør fritidsbåt) eller båtførerbevis (for instruktør vannscooter)
 • relevant erfaring med hurtiggående fartøytype det skal undervises i

Kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet for å få lov til å tilby instruktørkurs. Godkjente tilbydere av instruktørkurs er:

Du finner mer informasjon om instruktørkurset og hvordan du søker om å bli godkjent tilbyder her.