Veiledninger

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Veiledning for bedømmelse av BRM- og ERM kompetanse

  • 20.07.2017
  • 09.10
  • Dekksoffiser, Maskinoffiser, Skipselektrikeroffiser, Kvalifikasjonskrav, Bedømmelse fra assessor

  I henhold til rundskriv RSV 15-2014 har vi åpnet for at BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres gjennom en bedømmelse av godkjent assessor, forutsatt at sjømannen har relevant BRM- eller ERM-erfaring fra tjeneste. Denne måten å dokumentere BRM-/ERM-kompetanse på, blir et alternativ til BRM-/ERM-kurs eller hurtigbåtkurs.

 • Ombygging/endring av fartøy

  • 02.05.2017
  • 13.39
  • Veiledning, Hurtiggående passasjerskip under 24 meter, Hurtiggående passasjerskip med lengde (L) på 24 meter eller mer, Passasjerskip (med største lengde) under 15 meter, Passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre, Passasjerskip i EU klasse A-D, Passasjerskip i utenriksfart

  Ved planlegging av enhver ombygging eller endring av et fartøy, er det avgjørende at dialogen med Sjøfartsdirektoratet starter tidligst mulig. Dialogen begynner med at skjema KS-0123 «Melding om ombygging» sendes inn.