Læring av hendelser – Sovnet på vakt

  • Publisert: 25.03.2021

Sjøfartsdirektoratet får en del ulykkesrapporter med årsaken “sovnet på vakt”. Det har som oftest gått bra med mannskapet om bord, men noen fartøy har forlist, fått store materielle skader, eller ulykken har ført til miljøutslipp.

Bilde fra broen på fartøy.
På broen er det viktig å være våken og opplagt.
FOTO: Bjarne Hovland, Fotokonkurransen for sjøfolk.

Hva har skjedd?

“Fører sovnet…..» «….styrmann sovnet på vakt…» «…sovnet ved roret…» «…besetningsmedlemmet sovnet ved roret…» «…båtfører sovnet på veg til oppdrag…» «…autopilot har vært på og jeg har sovnet…» «…grunnstøtt pga. fører sovnet på vakt og utkikk var gått ned fra broa for å vaske i messa/byssa…» «…rorvakten sovnet…» «…vakthavende sovnet…» «…sovnet før han ankom lokaliteten og våknet av at han traff land…» og «…én person på brua og den personen sovnet.”

Opplistingen er hentet fra et utvalg ulykkesrapporter siste året, og oppgitt som årsak til at fartøy gikk på grunn. I de tilfellene vi får rapporter med årsak “sovnet på vakt”, har det som oftest gått bra med mannskapet om bord, men noen fartøy har forlist, fått store materielle skader, eller ulykken har ført til miljøutslipp.

Årsaker

Noen sovnet etter en lang seilas og vakt, gjerne på slutten av vaktperioden, mens andre nylig startet sin vakt. Det å være tilstrekkelig uthvilt beror ofte på hva en har brukt hviletiden til, og om kvaliteten på hviletiden er god. Hviletid og vakter som er preget av støy, vibrasjon, lite søvn eller forstyrrelser, kan føre til at brovakta blir krevende å gjennomføre. Tid på døgnet og rett brobesetning har også en betydning.

Avtagende dagslys, monotone oppgaver og lite som skjer, dårlig luftkvalitet på broa, lange vakter, eller feil bruk av tekniske hjelpemidler med redundans-funksjon (eks.: brovaktsalarm), kan være andre årsaker. Lista med direkte og bakenforliggende årsaker kunne vært lenger, resultatet er «sovnet på vakt».

Tiltak

Ulike tiltak er lovpålagt, eller krever en vurdering gjort av rederi og mannskap om bord. Tiltak kan være brovaktsalarm, brovakt i henhold til sjøveisregler og vaktholdsforskriften, rett bemanning, o.l. Listen er lang over ulike tiltak som skal hindre at noe går galt, og at noen sovner på vakt. Den enkelte som har tjeneste om bord må også, uavhengig av lover og regler, se til at kvaliteten på hviletiden er god før ny vaktperiode. God planlegging av arbeids- og hviletid, gir sikrere vakter, og bedre hvile og nødvendig søvn.

Sikkerhetskultur og risikoforståelse er fokusområde i 2021

Årets fokusområde kan du lese mer om her. En felles forståelse av risikofaktorer og forebyggende tiltak, der hele mannskapet tar del i vurdering av arbeidsoppgaver og drift av fartøyet, gir en bedre sikkerhetskultur. Vi håper at dette kan bidra positivt også når det gjelder ulykker der «sovnet på vakt» er oppgitt som årsak.

Det er sentralt at de som skal utføre jobben og betjene utstyret tar sikkerheten på alvor og har en omforent forståelse av risikomomentene jobben medfører. Alle om bord må involveres i sikkerhetsarbeidet, og være enige om hvilke forebyggende tiltak som gir en trygg arbeidsoperasjon. Dette gir et felles eierskap til og forståelse av risikovurderinger som gjøres.

Havarikommisjonen

I rapport etter forliset til fiskefartøyet M/S Stian-Andre i Øksfjord 1. oktober 2020, skriver Havarikommisjonen også at skipper sovnet i forkant av ulykken. Grunnen til at skipperen sovnet var trolig en kombinasjon av tre ulike faktorer; søvnunderskudd, trøtthet på grunn av tid på døgnet og søvntreghet.

Havarikommisjonen skriver videre at manuell navigering før havneanløp ville vært en barriere mot uoppmerksom operativ atferd. Manuell navigering stiller høyere krav til oppmerksomhet enn automatisk navigering. Hele rapporten kan leses her.

--

Den som har sitt arbeid om bord, skal være tilstrekkelig uthvilt til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Skipet skal være forsvarlig bemannet slik at hviletidsbestemmelsene kan overholdes.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen