Hva skjedde?

Fra en innenriksferge mottok Sjøfartsdirektoratet  følgende melding:

Et lite barn ble observert i forsøk på å krype gjennom et av spygattene (også kjent som spylegatt / små portåpninger) på dekk. Barnet hadde fått nesten halve kroppen gjennom åpningen da en fra mannskapet på ferga fikk fatt i barnet. Barnet ble så overlevert til foreldrene.

Årsaker

Små barn kan lett slippe ut av syne, og nysgjerrigheten tar ofte overhånd. Om bord på et fartøy kan det få fatale følger, og foreldre bør være ekstra årvåkne og passe på sine små.

Spygattene skal normalt være sikret med luke, gitter eller andre løsninger som sikrer at ikke større gjenstander kommer igjennom.

Hva ser vi?

Åpninger i skutesiden har ulike formål, og de kan i noen tilfeller være store. Spygattene som fungerer som avløp for vann på dekk, kan også ha relativt store åpninger. For mannskapet om bord er det viktig å sjekke at sikkerhetsanordninger på spygattene er intakt, og at de fungerer som tiltenkt. Defekte sperringer på spygatt må alltid utbedres slik at den tiltenkte funksjonen og sikringen er ivaretatt.

Er det mange barn om bord, kan en vennlig påminnelse til foreldre eller andre voksne som har ansvar for barn, være et preventivt tiltak.