Hva skjedde?

Passasjerskipet mottok «MAYDAY» angående en havarert fiskebåt, og endret kurs for å bistå havaristen.

Været i området var så dårlig at det ville være mer hensiktsmessig å benytte Hurtiggående-Mann-Over-Bord-båt (HMOB) enn et Search and Resque helikopter (SAR), som også var i området.

Under sjøsetting av skipets ene HMOB, ble fangline løst ut før kroken ble frakoblet, og det oppsto derfor problemer med å frigjøre kroken. Dette resulterte i at HMOB skar ut, og tok inn noe vann.

Ingen personer havnet i vannet, men det oppsto skade på manøverspjeld. Redningsoperasjonen ble gjenopptatt etter kort tid, med HMOB nr. 2 som ble satt på sjøen.

Årsaker

Skipet fikk en ny HMOB i mai 2019, og utløsningsmekanismen på denne var litt annerledes fra eksisterende HMOB. På den nye HMOB var krok og line montert motsatt sammenlignet med de to HMOB’ene skipet i dag er utstyrt med.

Det førte sannsynligvis til at båtfører ved denne hendelsen trodde han løste ut krok, da fangline ble frigjort.

Begge MOB båtene på passasjerskipet har rene offload-kroker, og har dermed «samme type utløsermekanisme».

Utløsing av fangline og krok gjøres ikke lokalt, men via 2 wiretrekk som er strukket fram til båtfører som kan gjøre dette fra manøver posisjonen.

2 wiretrekk håndtak er plassert ved siden av hverandre på manøverkonsollen. Håndtakene var ikke plassert likt for de to MOB båtene, noe det bør være for å unngå feil.

Hva har vi lært?

Regelverket krever samme type utløsermekanisme for HMOB. I dette tilfellet var det offload utløsermekanisme på begge livbåter, det vil si med samme prinsipp, men likevel noe forskjellig.

Som vist til i denne hendelsen, er det uheldig med ulikheter, da en redningssituasjon alltid vil være stressende. Det vil aldri være tid til å vurdere om utløsermekanismen fungerer på den ene eller andre måten.

Kunnskap en opparbeider seg ved øvelser og driller er avgjørende for at en redningsaksjon skal skje på en mest mulig effektiv og rask måte.

Wire til utløsing av fangline er strukket fram fra HMOB til båtfører, og utløsing av fangline og krok gjøres derfra.

Håndtakene er plassert ved siden av hverandre på manøverkonsollen, og de var heller ikke like. Dette er en uheldig løsning. Håndtak må være tydelig merket.

Det hører med til historien at de to personene som hadde havarert, ble reddet i god behold.

Lenker/regelverk

  • Etter Estonia hendelse (1994), krav til 2 stk. MOB-båter på ro-ro, hvor en av disse må være hurtiggående. Se 305- forskriften, vedlegg 1 i her.