Hva skjedde?

Under installasjon av en fleksibel overgang hadde det første koblingshodet blitt flyttet til OVLS-systemet (Open Vertical Laying System) og ført gjennom fartøyets "moonpool"-område for å forberede kabel-legging.

Riggerne jobbet med å pakke ut det andre koblingshodet (3 tonn) fra trommelen for å senke det ned på en dekktralle og flytte det over til arbeidsbordet.

Det andre koblingshodet var sikret til trommelen i 8 festepunkt med en løftestropp (roundsling) og en jekketalje. Hver jekketalje var festet til trommelen med en kombinasjon av kjettinger, wirer og løftestropper.

Riggerne fjernet plastbeskyttelsen da det siste koblingshodet plutselig flyttet seg ca. 0,15–0,5 meter nedover, noe som fikk koblingshodet/overgangen til å svinge innover mot trommelvuggen.

Den skadde personen ble truffet av koblingshodet, klemt mot trommelvuggen, og fikk livstruende skader på overkroppen. Den skadde personen ble fraktet med helikopter til et sykehus på land.

Hvorfor skjedde det?

  • Den plutselige bevegelsen nedover av det andre koblingshodet skyldtes trolig at riggingen, som sikret koblingshodet mot trommelen, glapp og forårsaket en omorganisering av riggekomponentene.
  • Det manglet tegninger og prosedyrer som beskriver steg for steg hvordan utpakking av koblingshode på trommel skal gjøres.
  • Farlige soner ble ikke kartlagt før jobben startet.

Hva må gjøres annerledes?

  • Koblingshoder på tromler må håndteres som hengende last, som kan falle ned og svinge.
  • Det må lages detaljerte tegninger, prosedyrer og risikovurderinger for utpakking av koblingshoder.
  • Alle farlige situasjoner må kartlegges, og det må påses at alle befinner seg på et trygt sted før jobben settes i gang.