Hensikten er å finne ut om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1.

Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, og se på eventuell medisinbruk m.v.

Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring.

Dersom elektronisk versjon er utilgjengelig skal du motta en helse- og/eller udyktighetserklæring i papir på skjema KS 0499-1 B/E og/eller KS 0415 B/E.

Hvem betaler for helseundersøkelsen?

Rederiet skal betale for helseundersøkelsen.

Legitimasjon og egenerklæring

Du må ha godkjent identifikasjonsbevis, siste utstedte helse- og/eller udyktighetserklæring, uttalelser fra andre leger som er relevant og eventuelle uttalelser fra arbeidsgiver med til helseundersøkelsen. I tillegg skal du fylle ut egenerklæring om din helsetilstand på skjema KS 0497 B og signere erklæringen i sjømannslegens påsyn. Sjømannslegen skal beholde erklæringen, iht regler om oppbevaring av medisinske opplysninger.