Appen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som et fullgodt alternativ til WHO’s International Medical Guide for Ships. Den dekker både psykisk og fysisk helse, og du finner utfyllende informasjon om appen her.

Mariners Medico Guide er tilgjengelig på både datamaskin og mobil (Apple App Store og Google Play), og så lenge appen er lastet ned vil innholdet være tilgjengelig uansett hvordu befinner deg – også i områder uten mobildekning.