Hvordan bli godkjent sjømannslege

  • Publisert: 27.07.2017
  • Endret: 31.03.2020

Her finner du informasjon hvordan du kan bli godkjent som sjømannslege, og hvordan du kan fornye godkjennelsen.

Hva kreves for å bli godkjent sjømannslege?

Godkjenning som sjømannslege krever at du er autorisert som lege i samsvar med nasjonale bestemmelser i det landet du har eller skal ha din praksis i. 

I tillegg må du fylle kravene i § 7 i helseforskriften. Lege med praksis i Norge godkjennes som sjømannslege av Sjøfartsdirektoratet.

Kurs i maritim medisin

For å bli godkjent som sjømannslege må du ha gjennomført grunnkurs i maritim medisin. Det er Norsk Senter for Maritim Medisin som arrangerer godkjente kurs som dekker kompetansekrav i henhold til helseforskriftens § 7.

For å bli godkjent som sjømannslege må du fylle ut søknadsskjema (KS-0416)  og legge ved kopi av:

  • Kursbevis for gjennomført kurs i maritim medisin
  • Egenerklæring – kvalitetssystem for sjømannslege (KS-0418)
  • Bekreftelse om normalt fargesyn, eller at det er organisert slik at arbeidstakers fargesyn blir forsvarlig undersøkt

Databehandleravtale

Som en følge av EUs personvernforordning (GDPR) er ny lov om behandling av personopplysninger vedtatt.

Ettersom godkjent sjømannslege behandler personopplysninger på vegne av Sjøfartsdirektoratet, skal direktoratet i samsvar med det nye regelverket, inngå en databehandleravtale med hver enkelt sjømannslege. Databehandleravtalen vil bli tilsendt når du blir godkjent som sjømannslege. Du finner innholdet i avtalen her.

Søknad med vedlegg sendes enten som digital post (org. nr. 974720361), på e-post til post@sdir.no eller som brevpost (Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund).

Hvordan fornye godkjenning som sjømannslege?

Du må gjennomføre repetisjonskurs godkjent av Sjøfartsdirektoratet i hver godkjenningsperiode for å få fornyet din godkjenning. For å bli re-godkjent som sjømannslege må du fylle ut søknadsskjema (KS-0416) og legge ved kopi av:

Søknad med vedlegg sendes enten som digital post (org. nr. 974720361), på e-post til post@sdir.no eller som brevpost (Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund).

Vernepliktige akademikere og godkjenning som sjømannslege

I henhold til forskrift om helseundersøkelse på skip § 7 fjerde ledd kan godkjennelse som sjømannslege gis for en periode fra ett til fem år. Vernepliktig akademiker som fyller kravene til å være sjømannslege gis etter søknad godkjennelse for to år, slik at godkjenningsperioden skal dekke tjenestetiden. Godkjennelsesperioden kan deretter forlenges med tre år etter søknad, slik at godkjenningsperioden til sammen blir fem år. Oppfriskningskurs skal tas i løpet av denne femårsperioden.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen