Hvordan bli godkjent sjømannslege

 • Publisert: 14.03.2024
 • Endret: 14.03.2024

Her finner du informasjon hvordan du kan bli godkjent som sjømannslege, og hvordan du kan fornye godkjennelsen.

Hva kreves for å bli godkjent som sjømannslege for første gang?

Du må dokumentere følgende:

 • Autorisasjon som lege 
 • Bestått eksamen i maritim medisin (grunnkurs/repetisjonskurs)
 • At du har et kvalitetssystem i henhold til en internasjonalt anerkjent standard (ved å fylle ut egenerklæring - kvalitetessystem for sjømannslege)
 • Normalt fargesyn, eller at det er organisert slik at arbeidstakerens fargesyn blir forsvarlig undersøkt

Ovennevnte dokumenter vedlegges søknad om godkjenning, og sendes til Sjøfartsdirektoratet fortrinnsvis via eDialog.

Kurs i maritim medisin

Det er Norsk Senter for Maritim Medisin som arrangerer godkjente kurs som dekker kompetansekrav i henhold til helseforskriftens § 7.

Hva kreves for å få fornyet godkjenning som sjømannslege?

Du må ha:
 • Gjennomført et repetisjonskurs i løpet av godkjenningsperioden
 • Gjennomført tilstrekkelig antall helseundersøkelser slik at sjøfartsmedisinsk kompetanse er opprettholdt 
 • Tilgang til nødvendig utstyr som kreves for å gjennomføre helseundersøkelser 
 • Normalt fargesyn, eller dokumentere at det er organisert slik at arbeidstakerens fargesyn blir forsvarlig undersøkt
 • Kvalitetssystem i henhold til en internasjonalt anerkjent standard (dokumenteres ved utfylt egenerklæring - kvalitetessystem for sjømannslege)
 • Søkt om fornyet godkjenning ikke senere enn én måned før gjeldende godkjenningsperiode utløper

Det ovennevnte bekreftes ved at du fyller ut søknad om fornyet godkjenning og egenerklæring om kvalitetssystem, og sender dette til Sjøfartsdirektoratet fortrinnsvis via eDialog.

NB! Har du ikke gjennomført repetisjonskurs i løpet av godkjenningsperioden vil din søknad om fornyet godkjenning avslås.

 

Databehandleravtale

Som en følge av EUs personvernforordning (GDPR) er ny lov om behandling av personopplysninger vedtatt.

Ettersom godkjent sjømannslege behandler personopplysninger på vegne av Sjøfartsdirektoratet, skal direktoratet i samsvar med det nye regelverket, inngå en databehandleravtale med hver enkelt sjømannslege.

Databehandleravtalen vil bli tilsendt når du blir godkjent som sjømannslege. Du finner innholdet i avtalen her.

 

Vernepliktige akademikere og godkjenning som sjømannslege

 Vernepliktig akademiker som fyller kravene til å være sjømannslege gis etter søknad godkjennelse for to år, slik at godkjenningsperioden skal dekke tjenestetiden.

Godkjennelsesperioden kan deretter forlenges med tre år etter søknad, slik at godkjenningsperioden til sammen blir fem år. Repetisjonskurs skal gjennomføres i løpet av denne femårsperioden.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen