Lanternetesting av arbeidstakere til sjøs

Sjømannslegen skal undersøke arbeidstakerens fargesyn ved bruk av Ishiharas pseudoisokromatiske tavler eller ekvivalent test. Dersom Ishihara-testen ikke bestås, kan arbeidstakeren henvises til undersøkelse ved bruk av lanternetest.

Lanternetesten skal være i henhold til «International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport», utgitt av «Comission Internationale de l’Eclairage» (CIE-143-2001), eller senere utgaver.

Se Vedlegg A til helseforskriften for mer detaljer.

Hvor utføres lanternetesting?