NB! Hvis du ønsker å motta meldinger på e-post, må du selv aktivt gå inn og velge hvilke fartøy du ønsker informasjon om på e-post.

Når sendes det ut epostvarsel fra Min side fartøy?

E-postvarsel sendes ut når følgende skjer:

Frister

  • når utløpsdato for et sertifikat nærmer seg
  • når fristen for å besvare en reaksjon nærmer seg
  • når fristen for å sende inn dokumentasjon i forbindelse med en byggesak nærmer seg

Reaksjoner

  • når det opprettes en reaksjon på et fartøy
  • når en reaksjon lukkes
  • ved aksept eller avvisning av dokumenter tilknyttet en byggesak

Historikk og dialog

  • når en saksbehandler besvarer en melding sendt inn av kunden
  • når en saksbehandler svarer på bestilling om ny kontroll om bord

Hvordan abonnere på e-postvarsel

Etter at du har logget inn, trykker du på tannhjulet til høyre og velger «Varselinnstillinger».

Du kommer da til denne siden:

I utgangspunktet er e-postvarsel slått av.

Skal du motta e-postvarsel for et fartøy, må du selv aktivt gå inn og slå dette på.

Det gjør du ved å trykke på skyvebryteren under «E-postvarsel».

I eksemplet under vil du motta e-postvarsel for COLOR FANTASY, mens du ikke vil få e-post vedrørende COLOR MAGIC. 

Språkvalg for e-postvarsel

Du kan velge om du vil motta e-postvarsel på norsk eller engelsk.
Når du har slått på e-postvarsel, kan du velge hvilket språk du ønsker å motta varsel på ved å velge «Norsk» eller «Engelsk» til høyre for «Varslingsspråk».

NB! Hvis du ikke har valgt å motta e-postvarsel, kan du ikke velge språk.