Hvordan finne brukere som allerede har tilgang til mine fartøy

Om brukere som har fått sin tilgang via Altinn

Det er viktig å huske at du ikke vil kunne se brukere som har fått tilgang til løsningen via Altinn.

Skal du endre tilgangen til disse, må dette gjøres via Altinn.

De brukerne du vil se her, er bare de som har fått tilgang manuelt.

Få oversikt over alle eksisterende brukere

For å få opp eksisterende brukere for alle fartøy trykker du på tannhjulet til høyre og deretter «Tilgangsstyring».

Du vil da få opp en oversikt over alle brukere som har tilgang til løsningen.

Få oversikt over brukere for ett enkelt fartøy

For å få oversikt over brukere for ett enkeltfartøy velger du først «Vis detaljer» for et fartøy på forsiden av «Min side fartøy».

Velg deretter fanen «TILGANG».
Du vil da få en oversikt over de som har tilgang til dette fartøyet.

Hvordan endre tilganger for brukere på Min side fartøy

For å endre tilgang trykker du på blyanten til høyre for brukeren.

Du vil da få opp en dialogboks som viser eksisterende tilgangsnivå for denne brukeren.

Tilganger tildeles på lik linje med hvordan det gjøres når man gir tilganger første gang (lenke).

Hvordan fjerne tilgangen til en eksisterende bruker på Min side fartøy

Trykk på søppelbøtteikonet til høyre for brukernavnet for å fjerne tilgangen til et fartøy for en bruker.

Du vil da få kontrollspørsmål om du vil gjennomføre dette.

Når du trykker på «Fjern tilgang», vil brukeren miste tilgangen til dette fartøyet.
NB! Det er viktig å huske at du bare fjerner tilgangen til dette fartøyet.
Har brukeren tilgang til flere fartøy, må du også fjerne disse ett for ett.