Pålogging for norske brukere

Hvis du er norsk statsborger eller har fått tildelt d-nummer, kan du logge inn på Min side fartøy med ID-porten.

Fordelen med å logge inn med ID-porten er at du automatisk får tilgang til de fartøyene du eier eller har en administrativ rolle til (disse rollene er satt i Altinn), forutsatt at de er registrert i ett av Sjøfartsdirektoratets fartøyregistre.

Dette er de som har forhåndstildelt rollen "Samferdsel" i Altinn og som gir deg automatisk tilgang til fartøy:

  • bestyrende reder
  • daglig leder / administrerende direktør
  • deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • innehaver
  • kontaktperson NUF
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • styrets leder

Når du trykker på «Logg inn med ID-porten» kommer du til denne velkjente dialogen:

Her velger du hvilken påloggingsmetode du vil benytte.

Når du har identifisert deg, vil du bli sendt videre til Min side fartøy

Du får opp følgende dialogboks første gang du logger inn:

Her oppgir du navnet ditt og e-postadressen du ønsker å motta e-poster til.

Når du har gjort dette og bekreftet opplysningene, vil du komme til en nettside tilsvarende denne:

 

Her vil du få opp de fartøyene du har et eierforhold eller en administrativ rolle til.

Pålogging for utenlandske brukere

Hvis du ikke har norsk personnummer eller ikke har fått tildelt d-nummer, kan du likevel opprette en brukerkonto på Min side fartøy.

NB! Hvis du opprettet en slik konto, vil du ikke automatisk få tilgang til fartøy du eier. 

Opprettelse av ny brukerkonto på Min side fartøy

Velg «Logg inn eller registrer med e-post» (se bilde under).

 

Du kommer da til denne dialogboksen:

Velg «Registrer».

Du får da mulighet til å opprette to typer kontoer: Endringskonto eller Lesekonto.

Endringskonto

Hvis du trenger en konto som har skriverettigheter på Min side fartøy, velger du denne kontotypen.

Det er verdt å merke seg at dette er en personlig konto. Skal du registrere en slik konto MÅ du oppgi både en e-postadresse og et mobilnummer. Mobilnummeret vil bli brukt til tofaktorautentisering.

Når du har registrert kontoen, vil du komme til denne dialogboksen:

Du må bekrefte e-postadressen.

Når du har bekreftet e-postadressen, kan du logge inn.

Når du logger inn, vil du hver gang bli bedt om å oppgi en pin-kode (tofaktorautentisering) som blir sendt til mobilnummeret du oppga da du registrerte kontoen.

Når du logger inn for første gang, vil du se denne nettsiden.

Som du ser, har du ikke tilgang til noen fartøy.

For å få tilgang til fartøy må du ta kontakt med eier eller en administrator for disse.

Lesekonto

Hvis du trenger en brukerkonto som bare trenger leserrettigheter til fartøy, oppretter du en lesekonto. Dette er en konto som kan brukes av flere. Aktuelle brukere er f.eks. en felles bruker for "Bro på skip".

Velger du en lesekonto, må du registrere følgende:

Når du har registrer kontoen, får du opp følgende melding.

Du må bekrefte e-postadressen ved å trykke på lenken.

Når du har bekreftet e-postadressen, kan du logge inn ved hjelp av e-postadresse og passordet du oppga da du registrerte kontoen.

Når du logger inn, vises følgende nettside:

Som du ser, vil du ikke ha tilgang til noen fartøy.

For å få tilgang til fartøy må du ta kontakt med eier eller en administrator for disse.