Automatisk tilgang via Altinn og ID-porten for eier av fartøy

Hvis du eller ditt rederi har registrert et skip i ett av Sjøfartsdirektoratets skipsregistre (NIS, NOR eller BYGG), vil du som har rollen "Samferdsel" i Altinn, automatisk få tilgang til dine fartøy når du logger inn via Min side fartøy.

Dette er de som har forhåndstildelt rollen "Samferdsel" i Altinn:

 • bestyrende reder
 • daglig leder / administrerende direktør
 • deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
 • innehaver
 • kontaktperson for NUF
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • styrets leder

Automatisk tilgang via Altinn og ID-porten for representanter

Hvis ditt selskap er registrert med rollen bestyrende reder, driftsansvarlig, driftsselskap, representant eller ism-ansvarlig på fartøy i ett av Sjøfartsdirektoratets skipsregistre (NIS, NOR eller BYGG), vil du som har rollen "Samferdsel" i Altinn, automatisk få tilgang til fartøy når du logger inn via "Min side fartøy".

Dette er de som har forhåndstildelt rollen "Samferdsel" i Altinn:

 • bestyrende reder
 • daglig leder / administrerende direktør
 • deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
 • innehaver
 • kontaktperson for NUF
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • styrets leder

Du som er eier av et fartøy, kan gi andre automatisk tilgang til dine fartøy på "Min side fartøy" via Altinn.

Dette forutsetter at disse får rollen "Samferdsel" for selskapet de skal representere.

Her finner du en beskrivelse på hvordan dette gjøres.

Manuelle tilgangsnivåer på Min side fartøy

På "Min side fartøy" har du hvis du er eier eller har fått administrativ tilgang til løsningen, mulighet til å gi tilgang til eksterne brukere som ikke har rollen "Samferdsel".

Under beskrives de forskjellige tilgangsnivåene:

Tilgangsnivå 3 (T3) – personer med full tilgang

Brukere med tilgangsnivå T3 vil ha full tilgang til løsningen på lik linje med brukere som har fått tilgang via ID-porten.

Tilgangsnivå 2 (T2) – personer med begrenset tilgang

Brukere med tilgangsnivå T2 vil ha tilgang til "Min side fartøy".

Dette tilgangsnivået gir ikke tilgang til tilgangsstyring.

Den som er administrator, kan bestemme hva brukeren skal ha tilgang til.

Tilgangsnivå 1 (T1) – personer med lesetilgang

Brukere med tilgangsnivå T1 har bare lesertilgang til "Min side fartøy".

Den som er administrator, kan bestemme hva brukeren skal ha lesetilgang til.

Hvordan gi manuell tilgang til bruker

Du kan gi tilgang til fartøy på to måter, enten via den samlede tilgangsvisningen eller via fartøysvisningen.

Gi tilgang via den samlede tilgangsvisningen.

 

 

På forsiden av "Min side fartøy" velger du først tannhjulet til høyre.

Deretter velger du "Tilgangsstyring".

Du vil da komme til siden for tilgangsstyring.

Hvis du allerede har gitt tilgang til "Min side fartøy", vil du nå få en oversikt over brukere som allerede har tilgang, som i eksemplet over.

Ved å velge "Gi tilgang" vil du få en oversikt over fartøyene du kan administrere.

Velg fartøy du vil gi tilgang til

Du vil da få opp en liste over fartøy du administrerer.

Her kan du enten velge alle fartøy eller enkeltfartøy

Velg de eller det fartøyet du ønsker å gi tilgang til, og trykk på "Neste".

Velg brukeren du skal gi tilgang til

Første gang du logger inn på Min side fartøy vil det bli opprettet en unik invitasjonsnøkkel for hver enkelt bruker.

Hvis du skal gi tilgang til en ny bruker, må brukeren sende denne invitasjonsnøkkelen til deg.

Invitasjonsnøkkelen finnes oppe til høyre på siden. Du finner den også når du trykker på tannhjulet til høyre.

Når du mottar nøkkelen fra den du ønsker å gi tilgang til, fyller du inn denne i feltet "Nøkkel-ID".

Navnet på den som eier denne invitasjonsnøkkelen vil da komme opp.

Trykk deretter "Neste".

Velg tilgangsnivå for brukeren

Du vil her kunne velge hvilken type tilgang denne brukeren skal ha til dine fartøy, nivå T3 (full tilgang), T2 (begrenset tilgang) eller T1 (lesetilgang).

Brukere med tilgangsnivå T3 vil ha samme tilgangsnivå som deg.

For tilgangsnivå T1 og T2 vil du få opp valg om hvilke områder du ønsker å gi tilgang til.

Hvis fartøyet du skal gi tilgang til er ett nybygg eller under ombygging, vil du også få mulighet til å bestemme hvilket fagområde brukeren skal ha tilgang til.

Når du har valgt tilgangsnivå, velger du "Neste".

Bekreft tilgang for brukeren

Du vil nå få en oppsummering av hvem du gir tilgang til og hvilket tilgangsnivå du gir tilgang til.

Når du trykker på "Bekreft tilgang", vil brukeren ha tilgang til fartøyet eller fartøyene.

Det vil bli sendt en e-post til brukeren om at han eller hun nå har fått tilgang til fartøyet.

Gi tilgang til fartøy fra fartøysvisning

 

 

Når du har valgt et fartøy, vil du også ha mulighet til å gi andre brukere tilgang til dette fartøyet.

Ved å trykke på fanen "TILGANG" vil du få opp samme dialogboks som du får ved å velge tilgangsstyring via tannhjulet.

Hvis det er brukere som har fått tilgang tidligere, vil du få dem opp her.

Skal du gi en ny bruker tilgang, trykker du på "Gi tilgang".

Du vil da få opp listen over fartøyene du administrerer. Feltene til fartøyet du er inne på vil være forhåndsutfylt.

Dialogen heretter er den samme som for den samlede tilgangsstyringen.