Hvem må gjøre hva  en rask oppsummering

Eier

 1. Forsikre deg om at du har rollen Samferdsel i Altinn på vegne av rederiet/firmaet som eier fartøyet.
 2. Opprette bruker i Min side fartøy.
 3. Gi administratorer eller prosjektledere tilgang til Min side fartøy, enten via rollen Samferdsel i Altinn eller ved å gi direkte tilgang via tilgangsmodulen i Min side fartøy.

Prosjektleder/administrator

 1. Registrere deg på Min side fartøy.
 2. Be eier gi tilgang til fartøy, enten via rollen Samferdsel i Altinn eller ved direkte tildeling på Min side fartøy.
  1. Ved direkte tilgangstildeling på Min side fartøy må du sende invitasjonsnøkkelen til eieren av fartøyet du skal ha tilgang til.
 3. Gi brukere tilgang til fartøy via tilgangsstyringen på Min side fartøy.
  1. Brukerne må sende sin invitasjonsnøkkel til deg.

Bruker

 1. Registrere deg på Min side fartøy.
 2. Sende invitasjonsnøkkel til prosjektleder eller administrator slik at denne kan gi deg tilgang til fartøy du skal ha tilgang til.

Hva er nytt på Min side fartøy?

Mens dagens Næringsportal primært har tatt for seg nybygg og ombygginger har vi nå bygget ut funksjonaliteten for seilende fartøy.

Sertifikater

I den nye sertifikatmodulen vil du nå få en bedre oversikt over alle sertifikater, gyldige, utløpte og arkiverte, tilknyttet det enkelte fartøyet.

Du vil få opp en oversikt over sertifikater som krever mellomliggende inspeksjoner. Det vil være angitt en lenke til begjæringsskjemaet for de sertifikatene som krever fornyelse.

Reaksjoner

I den nye reaksjonsmodulen vil du få opp en oversikt over alle reaksjoner tilknyttet det enkelte fartøyet. Du vil nå ha muligheten til å besvare pålegg og kommentarer ved å laste opp dokumentasjon i løsningen.

Vi har også arbeidet med å gjøre dette mulig for avvik og observasjoner.

Tilgangsstyring

Alle som er oppført som eier av et fartøy i ett av Sjøfartsdirektoratets registre, vil automatisk få tilgang til sine fartøy første gang de logger inn på MSF via ID-porten.

I tilgangsstyringsmodulen kan du som eier, eller den du har gitt tilgang til å administrere fartøyer på vegne av deg, gi eksterne brukere tilgang til dine fartøy.

Hendelser

I denne modulen vil du få opp en oversikt over alle ulykker og nestenulykker som er registrert i vår ulykkesdatabase for det enkelte fartøyet.

Overgang fra Næringsportalen til Min side fartøy – Hva må du gjøre?

I forbindelse med overgangen fra Næringsportalen til MSF har vi av sikkerhetsmessige årsaker dessverre ikke mulighet til å automatisk overføre brukere mellom de to løsningene.  

Dette betyr at du må registrere deg på nytt for å ta i bruk Min side fartøy.

Det er nå eier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til fartøyet.

Den største forskjellen når det gjelder tilgangsstyring i Næringsportalen og på Min side fartøy, er at vi nå har plassert styringen av tilganger til fartøy der den hører hjemme, nemlig hos den som eier fartøyet.

Det betyr at det er eier som bestemmer og har ansvaret for å gi brukere tilgang til fartøy.

Dette betyr også at det er eier som må stå for tildeling av tilgang til fartøy.

ID-porten, Altinn og rollen «Samferdsel»

I og med at Sjøfartsdirektoratet er et statlig tilsynsorgan, er vi gjennom digitaliseringsrundskrivet pålagt å bruke nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger.

Dette innebærer blant annet at vi benytte ID-porten for digitale tjenester som krever innlogging og autentisering.

For å styre tilganger til tjenester som er utviklet av Sjøfartsdirektoratet benytter vi oss av Altinn sin modell for roller og rettigheter.

Sjøfartsdirektoratets tjenester er via Altinn tilgjengelig gjennom rollen «Samferdsel».

Hvem er «eier» av fartøyet?

Søk opp fartøyet i Sjøfartsdirektoratets skipsregister https://www.sdir.no/skipssok/ for å se hvem som er registrert som eier av et fartøy.

Eier av et fartøy kan være en enkeltperson eller rederi/selskap.

Tilgang for fartøy eid av enkeltpersoner

En enkeltperson vil få tilgang til fartøyet når vedkommende logger inn.

Tilgang for fartøy eid av rederi/selskap?

For å få tilgang til et fartøy må du som person inneha rollen «Samferdsel» på vegne av rederiet/selskapet i Altinn.

For et selskap/rederi vil posisjonen du har i selskapet bestemme om du automatisk får tilgang til ett fartøy eller ikke.

Dette er de som har forhåndstildelt rollen "Samferdsel" i Altinn:

 • bestyrende reder
 • daglig leder/administrerende direktør
 • deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
 • innehaver
 • kontaktperson NUF
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • styrets leder

Hvordan gi andre tilgang til fartøy på Min side fartøy

Dette kan gjøres på to måter, enten via Altinn eller via Min side fartøy.

Gi andre tilgang via Altinn

En eier av fartøy kan via Altinn gi andre automatisk tilgang til dine fartøy på Min side fartøy.

Dette forutsetter at disse får rollen «Samferdsel» for selskapet de skal representere.

En bruker som manuelt får tildelt rollen Samferdsel på vegne av et selskap, vil på lik linje med eier ha tilgang til alle fartøy selskapet står som eier for.

Gi tilgang til andre via Min side fartøy

På Min side fartøy har vi utviklet en modul for tilgangsstyring. Her kan man ganske detaljert styre tilganger for eksterne brukere.

Vi har utarbeidet en brukermanual for hvordan man kan gi eksterne brukere tilgang til fartøy.

Vi har her laget noen brukermanualer for å hjelpe deg på vei.
https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/min-side-fartoy/brukemanualer-for-min-side-fartoy/