Avdeling for operativt tilsyn administrerer Sjøfartsdirektoratets regions- og tilsynskontor, og foretar oppnevnelser for besiktelser i utlandet.

Kontorene utfører byggetilsyn, begjærte sertifikatbesiktelser, uanmeldte tilsyn og ISM-revisjoner på norske skip.

Kontorene foretar også kontroll av utenlandske skip i norske havner (havnestatskontroll), vertsstatskontroll og fornyelse og påtegning av sertifikater etter forskriftsbestemt kontroll.