Rune Vikse

Underdirektør
Avdeling for operativt tilsyn