Bergen regionskontor

Kontaktinformasjon

Adresse:

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Besøksadresse:

Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen

Telefon: 52 74 50 00

E-post: post@sjofartsdir.no

Ansatte

Til toppen