Kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvaret for direktoratets kommunikasjonsarbeid.

Fra venstre: Steinar Haugberg (nettredaktør), Torbein Kvil Gamst (nettutvikling/foto/video), Lorna M. Dyrkolbotn (permisjon), Kari Statuland (redaktør Navigare), Dag Inge Aarhus (kommunikasjonsdirektør), Hedda Grip Vikse (grafisk design, messer/arrangementer).
FOTO: Haakon Nordvik

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har disse hovedarbeidsområdene:

  • Utvikling, drift og vedlikehold av direktoratets nettsider og intranett
  • Utgivelse av tidsskriftet Navigare
  • Mediekontakt
  • Utforming og utgivelse av brosjyrer og annet trykt materiell
  • Arrangementer i regi av Sjøfartsdirektoratet
  • Koordinering av og deltakelse på Sjøfartsdirektoratets stands på diverse messer

Ansatte

Til toppen