Avd. for Skipsregistrene

Avdeling for Skipsregistrene har ansvar for realregistrene NIS/NOR.

Avdeling for skipsregistrene holder til i Bergen.
FOTO: Haakon Nordvik

Registerer fartøy og deres eiere, ISM-ansvarlig selskap og panteheftelser.

NIS: Norsk Internasjonalt Skipsregister
NOR: Norsk Ordinært Skipsregister. I dette registeret en egen underavdeling for
BYGG: Skipsbyggingsregistere

Avdelingen utsteder også Nasjonalitetsbevis of Continuous Synopsis Records- CSR for fartøyene.

Ansatte

Avdelinger

Til toppen