Fungerende Sjøfartsdirektør

Fra og med  15.01.2019, og inntil videre, ledes direktoratet av fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Alle henvendelser til sjøfartsdirektøren rettes til Lars Alvestad