Torleif Løvvig Bertelsen

Senioringeniør
Underavdeling fiskefartøy