Fritidsfartøyulykker med omkomne 2023

Antatt sted og dato

Antatt hendelsesforløp

Konsekvens 

Møre og Romsdal
Nordmøre
Aure kommune
Tustna
Leira
07.02.2023

Ein eldre mann på 88 år er funnen død i sjøen ved Tustna i Aure kommune på Nordmøre. Han vart funnen i vatnet ved ei brygge der han hadde ein båt. Han vart observert på ein kai tidlegare på dagen.

Mann, 88 år 

Død

Møre og Romsdal
Molde
16.03.2023

Mannen var på ein tur til Molde hamn for å sjå til båten sin. Han må ha sklidd på utliggjaren ved båten, slått hovudet og falle i sjøen og drukna. Han var åleine då ulykka skjedde.

Mann, 74 år

Død

Viken
Halden
07.04.2023

Ein mann og ei kvinne vart funne omkomne om bord i ein fritidsbåt. Ei av teoriane som politiet undersøkjer, er om det kan ha vore ein gassulukke sidan det var ei varmekjelde om bord i båten.

Kvinne, 31 år

Død

Mann,  47 år

Død

Vestland
Askøy
Hauglandsosen
08.04.2023

 

Ein mann omkom etter ein båtulukke der båten køyrde på eit skjer i Hauglandsosen utanfor Askøy. Ein mann i 40-åra og ei kvinne på 18 år vart frakta til sjukehus. Politiet fekk melding om ulukka like etter klokka 02:00 natt til sundag. Ein av personane om bord i båten meldte sjølv frå om ulukka. 

Mann, 43 år

Død

Vestfold
Sandefjord
30.04.2023

Ein mann funnen omkommen i sjøen i Sandefjord i Vestfold. Han skal ha falle i sjøen frå ein fritidsbåt som var fortøyd til kaia. Det var tilfeldige forbipasserande som oppdaga mannen. Dei fekk han opp av vatnet og starta med hjarte-lunge-redning til nødetatane kom og tok over.

Mann, 55 år

Død

Rogaland
Jæren
Sirevåg
16.05.2023

Ein 40 år gammal mann sette ut frå Sirevåg-området med ein grøn kajakk ein gong på tirsdag kveld. Han vart meldt sakna midt på dagen etteri då folk ikkje fekk kontakt med han, og det vert sett i gang ein stor leiteaksjon.  Den omkomne mannen vart funnen i sjøen Det blæs ganske godt ved ulykkes augeblikket, og det har det gjort sidan i går kveld.

 

Mann, 40 år

Død

Rogaland
Haugesund
Smedasundet
22.05.2023

Ein mann ramla mellom den fortøya båten sin og ei brygge i Smedasundet i Haugesund. Han vart raskt plukka opp etter at meldinga kom til politiet. Då var personen bevisstlaus. Det vart utført hjarte- og lungeredning, men livet stod ikkje til å redda.

Mann, 85 år

Død

Innlandet
Fagernes
Leirin
26.05.2023

Den sakna 44 år gamle mannen er funnen omkomen. Han var ute i båt saman med ein kamerat, som var den siste som såg han då han vart sett i land klokka 21:00 litt nord for Fagernes lufthavn. Klokka 19.34 melde politiet at båten som tilhøyrer den sakna, vart funnen noko ut frå land i innsjøen. Båten vart funnen eit stykke unna der kameraten såg den sakna sist. Båten dreiv på vatnet, og oppi båten var det fiskestenger og anna fiskeutstyr.

Mann, 44 år

Død

Møre og Romsdal
Hjørundsfjorden
Trandal
04.06.2023

Ein død person vart funnen ved sida av ein liten båt i Trandal, Hjørundfjorden. Vedkommande vart tatt opp frå vatnet.

Mann, 62 år

Død

Troms og Finnmark
Troms
Grovfjord
16.06.2023

To menn fall fredag kveld i vatnet frå ein fritidsbåt i Saltvatnet i Grovfjord, Troms. Den eine mannen vart raskt berga på land etter hendinga, men var betydeleg nedkjølt. Politiet fekk den første meldinga om hendinga klokka 18.30 på fredag. Dei to mennene var ute i ein mindre båt med påhengsmotor då ulukka skjedde.

Mann, 30 år

Død

Rogaland
Eigersund
02.07.2023

Ein mann vart søndag henta opp frå sjøen utanfor Egersund ved hjelp av eit redningshelikopter. Om bord i helikopteret vart det stadfesta at han var død av ein lege. Det ser ut til at mannen har vore på fisketur, sidan det var ein mindre båt og uroleg sjø ved innseglinga utanfor Egersund, nærast ute på opent hav. Det er mogleg at eit tau i propellen på båten kan ha vore ein medverkande årsak til hendinga. Operasjonsleiar seier likevel at vi ikkje veit kvifor mannen fall over bord. Båten er no tom, men fiskeutstyr som vart funne om bord, kan tyde på at han har vore brukt til fiske.

Mann, 54 år

Død

Trøndelag
Rostad
Inderøya
16.07.2023

Ein mann i 50-åra er funnen omkomen sør for Inderøya. Eit søk vart sett i gang då ein liten båt vart oppdaga drivande med baugen opp ved Rostad i Inderøy, Trøndelag. Etter dette vart mannen meldt sakna, og dessverre vart han seinare funnen omkomen.

Mann, 50 åra

Død

Agder
Korshavn
17.07.2023

Politiet i Agder opplyser at ein person har omkome etter at fritidsbåten dei var i kolliderte med ein stake. Fire personar var om bord i båten og var på krabbetur då ulukka skjedde. På veg tilbake traff båten ein stake, noko som førte til at fleire personar fall over bord i sjøen. Ein av dei kom ikkje opp att. Etter ein kort søk vart den siste personen funnen under vatn. Brannvesenet melde om ulukka klokka 01.51 natt til måndag. Båten skal ha treft den minste av dei to stakane i innseglinga til Korshavn. Båten som vart treft heiter Sagebommen og er ein undervassskjer som blir markert av to staker. Ingen av stakane var utstyrt med lys. Ulukka skal ha skjedd i mørker og regnver.

Mann, 37 år 

Død

Nordland
Meløy
Ørnes
26.08.2023

Natt til lørdag mottok politiet i Nordland en melding om en båtulykke ved en øy utenfor Ørnes, som tilhører Meløy kommune i Nordland. Om bord i båten var det ni personer da ulykken inntraff, og politiet ble varslet av en av de direkte berørte. To personer omkom i båtulykken. Ifølge rapporter kolliderte båten med land. Hendelsen fant sted i mørket, og det var flere steinete områder langs vannkanten der ulykken skjedde. Samtlige ni individer involvert i hendelsen er i alderen 18 til 20 år. De syv som overlevde ulykken, har pådratt seg skader av varierende alvorlighetsgrad.

Mann, 18 år

Død

 

Mann, 19 år

Død

Langen
Nordre Follo
Viken
28.08.2023

Politiet satte i gang en omfattende søkeaksjon etter en 93 år gammel kajakkpadler som ble rapportert savnet ved Langen i Nordre Follo på tirsdag. Både politibåt og helikopter ble mobilisert for å delta i letingen. Klokken 13:40 opplyste operasjonsleder at kajakkpadleren hadde blitt funnet død, og de pårørende er blitt varslet om situasjonen. Den eldre kajakkpadleren ble oppdaget av mannskapene om bord i politihelikopteret. Mannen ble meldt savnet av nære bekjente, og det antas at han dro ut for å padle kajakk enten i går eller i dag, ifølge uttalelser fra operasjonslederen tidligere samme dag. På spørsmål om vannstanden i elven svarte operasjonslederen at det var betydelig vann i området.

Mann, 93 år

Død

Tømmersjøen
Overhalla
Nord-Trøndelag
08.10.2023

Politiet etterforskar ein båtvelt i Tømmersjøen, der ein mann i 20-åra blir gått ut frå omkomme. To menn velta i båten, og den eine er redda, medan den andre er sakna. Det er grunn til å tru at hendinga var ei ulykke, der begge mennene hamna i vatnet. 

Mann, 20 åra 

Død

Sømna
Nordland 
16.10.2023

Ein livlaus mann er funnen omkommen i Berg småbåthamn i Sømna, Nordland fylke. 

Mann, 70 åra

Død 

Jøa
Namsos
Nord-Trøndelag
18.10.2023

Ein mann i 70-åra er funnen omkomme etter å ha falle i sjøen på Jøa. Ifølgje politiet hadde mannen drege ut rundt klokka 13.30 for å utføra arbeid ved kaia. Seinare vart ATV-en han køyrde funnet, og det vart rapportert at båten hans hadde ein uvanleg posisjon ved kaia.

Mann, 78 år

Død

Langenes
Søgne
Kristiansand
Agder
03.11.2023

Det var to Svogere på 56 år og 65 år som omkom i ei sjøulykke utanfor Kristiansand i Søgne. Politiet sette i gang ein leiteaksjon, og dei to fiskekameratane vart dessverre funne døde seinare same dag. Familien ønskjer at folk skal kjenna til kven dei to mennene var, og dei understrekar at dei var erfarne fritidsfiskarar som prioriterte tryggleiken høgt. Ei bekymra kone melde frå då dei ikkje vende tilbake innan avtalt tid. 

Mann, 56 år

Død

 

Mann, 65 år

Død

Strandkaien
Bergen
Vestland
22.12.2023

 

Ein person er funnen livlaus i sjøen ved Strandgaten i Bergen sentrum. Politiet vart varsla av ein passasjer på båten til Askøy, om observasjon av mogleg livlaus person, og kan stadfesta at personen er død. Det er til så lenge uklart kva som har skjedd. Personen vart først teken opp i båten til brannvesenet. Livet stod ikkje til å redda. Store politi- og brannmannskap jobba på staden for å få personen på land. Det har vorte funne id på personen, og politiet trur dei veit kven den avdøde er.

Mann

Død