Ønsker å ta fritidsskippersertifikat

 • Publisert: 20.03.2017

For deg som ønsker å ta fritidsskippersertifikat

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Se oversikten over læresteder der du kan ta fritidsskippersertifikat

Fra 1. juni 2023 endres førerrettighetene for fritidsskippersertifikatet

Det innføres krav om tilleggskompetanse (høyhastighetsbevis) for å føre fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. 

Les mer om de nye førerettighetene her.

Hvem må ha fritidsskippersertifikat?

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart, må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Hvilke krav stilles for å få dette sertifikatet?

Du må være fylt 18 år, og følgende tre krav må være oppfylt:

 • bestått fritidsskippereksamen etter gjeldende læreplan hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet
 • gyldig helseerklæring fra lege
 • dokumentert godkjent fartstid

Der er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et dekksoffisersertifikat iht. STCW-konvensjonen.

Har du bestått vitnemål som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften, må du oppfylle et av fartstidsalternativene i tillegg.

Dekksoffisersertifikat klasse 6 (D6) kan gi grunnlag for å få utstedt fritidsskippersertifikatet (D5L). Se rundskiv RSV 7-2022 for mer informasjon.

Kravet om gyldig helseerklæring må alltid oppfylles. 

Søknad om fritidsskippersertifikat på grunnlag av utdanning etter vedlegg III tabell A-II/3 eller høyere må fremmes innen fem år etter utstedt vitnemål.

En komplett oversikt over kvalifikasjonskrav for D5L og D5LA finner du her. Velg sertifikatgruppe «fritidsbåt», sertifikattype, søknadstype og avslutt med «View Report».

Hvilke kurs og eksamener må jeg ha?

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy på inntil 24 meter i fartsområdet stor kystfart.

Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen:

 1. Navigasjon
 2. Navigasjonshjelpemidler
 3. Sjøveisregler og brovakthold
 4. Skipslære
 5. Sikkerhet
 6. Teknologi/motorlære
 7. Navigasjonshjelpemidler i praksis (praktisk)
 8. Håndtering av fartøy (praktisk)

Hvilke helsekrav stilles?

Det kreves gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand.

Det er viktig å merke seg at erklæringen ikke skal være eldre enn to år dersom ikke annen godkjenning er angitt.

Helseerklæringsskjema for fritidsskippersertifikat finnes her. Helseerklæringen kan fylles ut av allmennpraktiserende lege. Du kan også bruke helseerklæring for arbeidstakere fra skip fra godkjent sjømannslege.

Dersom ikke kravet til normalt fargesyn oppfylles, kan fritidsskippersertifikatet utstedes med begrensning.

Mer informasjon om helsekravene finner du her.

Hvordan oppfyller jeg kravene til fartstid?

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

 1. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Disponert og regelmessig brukt sees på som to ulike faktorer og krever derfor ulike former for dokumentasjon.
  • KS-0363 Skjema for disponert og regelmessig brukt skal brukes ved dette alternativet.
  • Dokumentasjon på at du har disponert fartøyet kan for eksempel være forsikringspapirer, kjøpskontrakt eller registrering i NOR. Har du fått disposisjonsrett på et fartøy som ikke er ditt må disposisjonsretten bekreftes av båtens eier. Bruk del A eller del B i skjema for disponert og regelmessig brukt.
  • Du må også kunne dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Dette gjøres ved at en som har kjennskap til din bruk av båt, fyller ut del C i skjema for disponert og regelmessig bruk. Bekreftelse fra ektefelle, samboer eller andre i egen husstand godtas ikke. Ved regelmessig bruk menes med jevne mellomrom.
 2. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter eller bestått praktisk prøve for D6 gjennomført på båt med lengde på minimum 13 meter.
 3. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy (fartsområde 3 eller mer) med største lengde 8 meter eller mer. Fartstiden skal inkludere brovaktstjeneste. 

Fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA)

Du kan bygge på fritidskippersertifikatet gjennom et tilleggskurs for utvidet fartsområde.

Tilleggskurset vil være på 45 undervisningstimer, og bestått kurs vil gi deg rett til å føre et fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Alternativt kan du søke ut sertifikatet dersom du har vært innehaver av et dekksoffisersertifikat klasse 4 eller høyere utstedt etter STCW-konvensjonen.

Merk at dette ikke er et internasjonalt sertifikat, men et nasjonalt sertifikat som gir rett til å føre norske fritidsbåter i alle farvann med grunnlag i norsk regelverk. Det vil si at andre land ikke nødvendigvis anerkjenner sertifikatet til bruk i sine farvann.

Pris og utstedelse av sertifikat

Søknad om fritidskippersertifikat sendes til Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet anbefaler å søke elektronisk for raskere saksbehandling.

Du må betale et engangsgebyr for å få utstedt fritidsskippersertifikat. Gebyret er fastsatt i forskrift om maritime sertifikatgebyrer mv.

Rettigheter til fritidsbåtskippersertifikat (50 BT)

Innehaver av et fritidsbåtskippersertifikat har de samme rettighetene som innehaver av et fritidsskippersertifikat, jf. § 29 (4) i forskrift om 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Det vil si at fritidsbåtskippersertifikatet gir rettigheter til å føre fritidsfartøy med skroglengde opptil 24 meter, utenfor næringsvirksomhet, i fartsområde stor kystfart, uten å måtte konvertere sertifikatet.

Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av et fritidsbåtskippersertifikat laste ned en verifisering av rettighetene. En utskrift av denne verifiseringen kan legges ved sertifikatet. Verfiseringen har både norsk og engelsk tekst.

Det er også mulig å konvertere fritidsbåtskippersertifikat til et fritidsskippersertifikat. Da må du søke hos Sjøfartsdirektoratet og sende ved det originale sertifikatet.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen