Ønsker å ta fritidsskippersertifikat

 • Publisert: 20.03.2017

For deg som ønsker å ta fritidsskippersertifikat

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Se oversikten over læresteder der du kan ta fritidsskippersertifikat

Krav om høyhastighetsbevis

1. juni 2023 kom det krav om tilleggskompetanse (høyhastighetsbevis) for å føre fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. 

Les mer om de nye førerettighetene her.

Hvem må ha fritidsskippersertifikat?

Hvis du skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart, må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike typer fritidsskippersertifikat: fritidsskippersertifikat (D5L) og fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA).

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Hvilke krav må jeg oppfylle for å få fritidsskippersertifikatet?

Du kan søke ut fritidsskippersertifikat hvis du er minst 18 år og oppfyller følgende kriterier:

 1. bestått fritidsskipperkurs, innehaver av et vitnemål fra høyere maritim utdanning eller innehaver av et kompetansesertifikat for dekksoffiser.
 2. dokumentere godkjent fartstid.
 3. gyldig helseerklæring fra lege.

Du kan utvide fritidsskippersertifikatet (D5L) til et fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA) ved å ta tilleggsopplæring.

En komplett oversikt over kvalifikasjonskrav for utstedelse av D5L og D5LA finner du her. Velg sertifikatgruppe «fritidsbåt», sertifikattype, søknadstype og avslutt med «View Report».

Fritidsskipperkurs

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy på inntil 24 meter i fartsområde stor kystfart.

Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen:

 1. Navigasjon
 2. Navigasjonshjelpemidler
 3. Sjøveisregler og brovakthold
 4. Skipslære
 5. Sikkerhet
 6. Teknologi/motorlære
 7. Navigasjonshjelpemidler i praksis (praktisk)
 8. Håndtering av fartøy (praktisk)

Etter endt kurs får du et vitnemål som bekrefter fullført utdanning og du oppfyller nå utdanningskravet til å få utstedt et fritidsskippersertifikat. Før du søker ut sertifikatet må du også dokumentere godkjent fartstid. Det kan du blant annet gjøre ved å ta en praktisk utsjekk på samme skole/kurssenter som den øvrige undervisningen.

Oversikt over godkjente skoler/kurssentre finnes her. 

Vitnemål fra høyere maritim utdanning

Vitnemål som minimum dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften (utdanning på dekksoffiser klasse 5 nivå (D5)), gir grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat. Vitnemålet kan ikke være eldre enn fem år.

Vitnemål som minimum dekker vedlegg III Tabell A-II/1 (utdanning på dekksoffiser klasse 4 nivå (D4)) gir grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA). Vitnemålet kan ikke være eldre enn fem år.

Vitnemål etter utdanning fra dekksoffiser klasse 6 (D6) gir grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat. Du må du i tillegg til vitnemålet vise til minimum godkjent sikkeropplæringskurs for sjøfolk på mindre skip. Alternativt kan du bestå delemne 5 om sikkerhet i læreplan til fritidsskipper.

Mer informasjon om utstedelse på grunnlag av utdanning til D6 finner du her.

For de som har vitnemål for D5 uten simulator (privatisteksamen) kreves det i tillegg at du oppfyller følgende krav:

 • Minimum sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip eller gjennomført emne 5 om sikkerhet i læreplan til fritidsskipper.
 • Gjennomført de praktiske emnene i læreplan til fritidsskipper (håndtering av fartøy og navigasjonshjelpemidler i praksis) eller gjennomført kurset "Navigasjonssimulator ARPA, ECDIS & BRM for privatister D5 (STCW II/3)" eller gjennomført BRM-kurs.

Krav om godkjent fartstid må også oppfylles før du søker ut fritidsskippersertifikatet.

Innehaver av et dekksoffisersertifikat

Hvis du er eller har vært innehaver av et dekksoffisersertifikat, kan du søke om fritidsskippersertifikat på bakgrunn av ditt sertifikat. Dette gjelder dekksoffiser klasse 1-5 (D1-D5).

Fiskeskipper kl. A, AB, B og C, og kystskipper A og B gir også grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat.

Innehavere av dekksoffisersertifikat klasse 6 (D6) med førerrettighet over 15 meter gir grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat. Mer informasjon om utstedelse på grunnlag av D6 finner du her.

D5LA: Følgende sertifikat gir også grunnlag for utstedelse av fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde: dekksoffiser klasse 4-1 (D4-D1), fiskeskipper A, AB og kystskipper A og B.

Sertifikatene må være utstedt i henhold til STCW-konvensjonen. 

Fartstid

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikat:

 1. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Disponert og regelmessig brukt sees på som to ulike faktorer og krever derfor ulike former for dokumentasjon.
  • KS-0363 Skjema for disponert og regelmessig brukt skal brukes ved dette alternativet.
  • Dokumentasjon på at du har disponert fartøyet kan for eksempel være forsikringspapirer, kjøpskontrakt eller registrering i NOR. Har du fått disposisjonsrett på et fartøy som ikke er ditt må disposisjonsretten bekreftes av båtens eier. Bruk del A eller del B i skjema for disponert og regelmessig brukt.
  • Du må også kunne dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Dette gjøres ved at en som har kjennskap til din bruk av båt, fyller ut del C i skjema for disponert og regelmessig bruk. Bekreftelse fra ektefelle, samboer eller andre i egen husstand godtas ikke. Ved regelmessig bruk menes med jevne mellomrom.
 2. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter eller bestått praktisk prøve for D6 gjennomført på båt med lengde på minimum 13 meter.
 3. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy (fartsområde 3 eller mer) med største lengde 8 meter eller mer. Fartstiden skal inkludere brovaktstjeneste.

Helsekrav

Det kreves gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand.

Det er viktig å merke seg at erklæringen ikke skal være eldre enn to år dersom ikke annen godkjenning er angitt.

Helseerklæringsskjema for fritidsskippersertifikat finnes her. Helseerklæringen kan fylles ut av allmennpraktiserende lege. Du kan også bruke helseerklæring for arbeidstakere på skip fra godkjent sjømannslege.

Dersom ikke kravet til normalt fargesyn oppfylles, kan fritidsskippersertifikatet utstedes med begrensning.

NB! Dersom du skal bruke sertifikatet i næring må du bruke helseerklæring for arbeidstakere på skip fra godkjent sjømannslege, uten begrensninger. 

Mer informasjon om helsekravene finner du her.

Søke om fritidsskippersertifikat

Søknad om fritidsskippersertifikat gjøres digitalt på Sjøfartsdirektoratet sine sider. Det finnes også en manuell løsning for de som trenger det, men her må det beregnes lengre saksbehandlingstid.  

Søknadsskjema og mer informasjon om prosessen finner du her.

Pris

Du må betale et engangsgebyr for å få utstedt fritidsskippersertifikat.

Gebyrsatsene (2023) har følgende satser:

 • Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat kr 943,-
 • Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat kr 473,–

Gebyret er fastsatt i forskrift om maritime sertifikatgebyrer mv.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen