I september 2013 begynte Sjøfartsdirektoratet med utstedelse av yrkessertifikater i plastkort med kredittkortstørrelse. Plastkortene erstattet de større papirsertifikatene i A5-format. Båtførerbeviset og ICC (Internasjonalt båtførerbevis), som begge utstedes av Norsk Test AS på vegne av Sjøfartsdirektoratet, kommer også i plastkortformat. Fritidsskippersertifikatet har derimot latt vente på seg og det har derfor lenge vært etterlyst nytt format også for dette sertifikatet.

STRAKS I GANG

Endelig kan Sjøfartsdirektoratet melde om at vi nå vil begynne med utstedelse av fritidsskippersertifikat i plastkort. De første utstedelsene av det nye formatet vil skje 1. juni 2016. I første omgang vil det kun gjelde førstegangssøkere av fritidsskippersertifikat (D5L) eller førstegangssøkere av fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA).

— Det vi si at dersom du har mistet sertifikatet ditt og søker om duplikat vil du få utstedt det samme sertifikatet som du tidligere har vært innehaver av, altså et sertifikat i papirformat. De som tidligere har fått utstedt et fritidsskippersertifikat i papirkort og ønsker et nytt sertifikat i plastkort må vente til januar 2017, forklarer overingeniør i sjøfartsdirektoratet, Heidi Therese Bless. 

STORT TRYKK

Grunnen til at overgangen til plastkort gjøres i en to-gang er at Sjøfartsdirektoratet ikke har kapasitet til å ta unna et så stort trykk som antas å komme ved full overgang i perioden før 1.1.2017.

Inneværende år har Sjøfartsdirektoratet stort trykk på søknader om nye sertifikat for norske sjøfolk, samt påtegning (endorsement) på utenlandske sertifikat til sjøfolk som jobber på norske skip. Dette skyldes endringer i den internasjonale STCW-konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) som medfører at alle sjøfolk verden over må re-sertifiseres innen 1. januar 2017.

Re-sertifiseringen gjør at Sjøfartsdirektoratet i 2016 vil få en fordobling av antall søknader om personlige sertifikat fra norske og utenlandske sjøfolk som jobber på norske skip.

KONVERTERING TIL PLASTKORT

Fra januar 2017 kan de som vil konvertere sitt fritidsskippersertifikat fra papirkort til plastkort. Det vil komme opp en egen kategori for dette valget som heter «førstegangssøknad plastkort». Kriteriet for å få sertifikatet utstedt i plastkortformat vil være at du har vært innehaver av et fritidsskippersertifikat eller fritidsbåtskippersertifikat tidligere. Det vil altså ikke kreves ytterligere dokumentasjon på for eksempel helse eller fartstid.

Det vil også fortsatt gis muligheten til å søke om duplikat. For duplikatsøknader gjelder regelen om at du får utstedt det formatet som du tidligere har vært innehaver av. Det vil i praksis si at dersom du tidligere har vært innehaver av et fritidsskippersertifikat i papirformat er det dette formatet du får utstedt dersom du søker om duplikat.