Til tilbydere av kurs

  • Publisert: 20.03.2017

Denne informasjonen er ment for skoler og kurssentre som tilbyr fritidsskipperundervisning, og skal gi relevant informasjon i forbindelse med innføring av nye læreplaner.

E-læringskurs i kombinasjon med fysisk samling

Sjøfartsdirektoratet åpner for at deler av fritidsskipperutdanning (D5L) og fritidsskipperutdanning med utvidet fartsområde (D5LA) kan gjennomføres som et e-læringskurs, i kombinasjon med fysiske samlinger. Utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby utdanningen som e-læringskurs, må inneha ordinær godkjenning for å avholde D5L/D5LA-kurs fra Sjøfartsdirektoratet. Det er mulig å søke om ordinær godkjenning samtidig som man søker om godkjenning for å avholde e-læring.

Se retningslinjene her.

Informasjon om ny læreplan

1. mai 2015 trådte nye læreplaner for fritidsskipper (D5L) og fritidsskipper med utvidet fartsområde (D5LA) i kraft.

I forbindelse med innføringen av de nye læreplanene ble det laget en overgangsordning der både gamle og nye læreplaner var gjeldende fra 1. mai til 31. desember 2015.

Overgangsordningen skulle sørge for at skoler og kurssentre med påbegynte kurs etter gammel læreplan skulle få fullført disse. Skolene og kurstilbyderne skulle også få muligheten til å søke godkjenning av undervisning etter ny læreplan mens de fremdeles underviste etter gammel læreplan.

Fra 1. januar 2016 opphørte gamle læreplaner, og kun læreplaner av 15. april 2015 omtales alene som gjeldende læreplaner for fritidsskipper. Det vil si at alle skoler og kursarrangører som tidligere har hatt en godkjenning, nå må søke om ny godkjenning etter gjeldende læreplaner.

Hvordan søke om godkjenning?

Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter de nye læreplanene skal, før undervisningen blir påbegynt, ha fått godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for slik undervisning. En del av godkjenningen innebærer opprettelse av et kvalitetssikringssystem, og her finnes minimumskravene som stilles til et slikt system.

Læreplanene gir sammen med minimumskravene til kvalitetssystemet en god beskrivelse av hva som kreves av skolen/kurssenteret som ønsker å tilby fritidsskipperkurs. For de som ønsker å tilby praktisk utsjekk, må det også søkes om dette. Veiledning med krav og  kompetansematrise finnes her. Søknad sendes til post@sdir.no.

Skole/kurssenter kan søke om å tilby følgende:

  • ordinært fritidsskipperkurs (D5L)
  • fritidsskipperkurs med utvidet fartsområde (D5LA)
  • praktisk utsjekk (krever at man også har godkjenning som kurstilbyder for D5L)

Dersom kursarrangører ikke ønsker å tilby de praktiske emnene 2.7 og 2.8 som ligger i utdanningen for D5L (emnene krever tilgang på egnet faryøy), kan det søkes om godkjenning kun etter de øvrige emnene. For at eleven skal få utstedt fritidsskippersertifikat må emne 2.7 og 2.8 gjennomføres på et annet godkjent kurssenter.

Elektronisk søknadsskjema

Sjøfartsdirektoratet vil samtidig minne om at vi ønsker alle kursarrangører å oppfordre sine elever til å søke på fritidsskippersertifikatet elektronisk. En elektronisk søknad vil ha følgende fordeler:

  • Du veiledes gjennom søknadsprosessen.
  • Du kan laste opp vedlegg i den elektroniske søknaden, slik at du sparer tid på postgang og slipper «rett kopi» fra godkjent instans.
  • En søknad vil ikke bli behandlet før gebyret er betalt. Ved elektronisk søknad kan du betale gebyret med en gang og slippe å vente på faktura i posten.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen