Om Sjøsikkerhetskonferansen

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Noe du lurer på?

Har du spørsmål om Sjøsikkerhetskonferansen, ta kontakt med Kristin Davidsen eller Hedda Grip Vikse , eller send e-post til konferanse@sdir.no