Sjøsikkerhetsfkonferansen 2012

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge. Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Program Sjøsikkerhetskonferansen,pdf (oppdatert 23.09)
Program Åpen dag.pdf (oppdatert 23.09)

Påmelding til konferansen skjer i samme skjema som eventuell bestilling av overnatting på Rica Maritim Hotell. Du kan også melde deg på Sjøfartsdirektoratets Åpen dag i påmeldingsskjemaet.

Åpen dag

Tradisjonen tro åpner direktoratet dørene dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Her får alle som ønsker et innblikk i den daglige driften og alle avdelinger er tilgengelige for spørsmål. Dersom det er spesielle saker som ønskes tatt opp er det mulighet for å avtale egne møter.

Faglig program

Konferansen er delt inn i fem forskjellige hovedtema i tillegg til åpningssesjonen.

Storulykke – når det som ikke kan skje allikevel skjer

Sesjonen setter fokus på de store hendelsene som har kraft nok til å ryste en næring, ødelegge et rederi og skape politisk storm. Hva er en storulykke og hvorfor skal vi bry oss? Hva skiller en storulykke fra andre hendelser? Fins det gode strategier for å jobbe med storulykkesrisiko?

Kvalitet på utdanning – en utfordring for sikkerheten?

Ved sjøsikkerhetskonferansen 2012 presenterte Sjøfartsdirektoratet urovekkende funn etter revisjon av maritime utdanningsinstitusjoner. Innholdet i og utformingen av det maritime utdanningssystemet får derfor mye fokus ved årets konferanse. I tillegg vil det bli presentasjon av endringer som kommer i kjølvannet av STCW 2010.

Fatigue – tatt på alvor?

Hvordan kan vi forhindre at fatigue blir et sikkerhetsproblem? Hvordan kan vi innrette arbeidet om bord for å imøtekomme utfordringene?

Sikkerhet i anbud - bestilleransvaret ved tildeling av kontrakter

Sjøfartsdirektoratet er opptatt av det skal lønne seg å drive sikkert. Vi setter derfor fokus på hvordan sikkerhet håndteres i forbindelse med anbud. Kan vi lage kommersielle gulerøtter som bidrar til å dra næringen fremover? Forvent mye engasjement og god debatt.

Bedre sikkerhet gjennom innovasjon og internasjonalt arbeid

Den maritime klyngen i norge er svært innovativ. Nyskaping bidrar til å løfte næringen men utfordrer ofte etablerte standarder og praksis. Direktoratet er opptatt av å støtte opp om innovasjon som kan bidra til at vi når målet om å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. I denne sesjonen vil vi orientere om hvordan NMA gjennom det internasjonale arbeid tilrettelegger for å få prioritert norske løsninger. Vi vil også løfte frem enkeltprosjekter og offentlige støtteordninger som næringen kan nytte.

Sosialt program

Tirsdag 24 inviterer vi deg som kommer tidlig og de som har deltatt på åpen dag til en uformell sammenkomst.

Onsdag 25 dekker vi festbord og samler alle deltakerne til trivelig lag. Kveldens høydepunkt blir konsert med The Fab Beatles, et knallsterkt tributeband som spiller hele katalogen av Beatles-klassikere. Se klipp til høyre på siden.

Spørsmål

Har du spørsmål - så kan du sende en mail til info(a)sdir.no (bytt ut (a) med @) 

Program Sjøsikkerhetskonferansen.pdf

Program Åpen dag.pdf