Om Sjøsikkerhetskonferansen

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Se program for Sjøsikkerhetskonferansen

Her kan du se presentasjoner fra Sjøsikkerhetskonferansen 2018

Programmet er ikke endelig og vi jobber fortsatt med å få på plass et par spennende foredragsholdere.  Har du generelle spørsmål om konferansen ta kontakt med Kristin Davidsen på tlf. 414 19 751 eller Hedda Grip Vikse på tlf. 922 31 586, send e-post til konferanse@sdir.no

Den 25. september skal det også avholdes en egen Havbrukskonferanse for sikkerhet i havbruk. Denne arrangeres av Aqkva på Scandic Maritim. 

 

Åpen dag på Sjøfartsdirektoratet tirsdag 25. september

Tradisjonen tro åpner direktoratet opp dørene dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Her kan alle som ønsker det få innblikk i den daglige driften.

Det blir arrangert et felles program med korte foredrag om dagsaktuelle tema, samt at det blir mulig å møte saksbehandlere fra de ulike avdelingene.

I forbindelse med «Åpen dag» blir det også arrangert en hyggelig sammenkomst for deltakerne på kvelden.

For generelle spørsmål om åpen dag, ta kontakt med Helga Maria Sund på 93813965 eller hmsu@sdir.no

Program Åpen dag 2018