Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge. Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Det blir lagt opp til mange interessante og relevante foredrag/sesjoner.

Du finner en oversikt over de presentasjonene som ble holdt i forbindelse med Sjøsikkerhetskonferansen 2015 her.

Åpen dag

Tradisjonen tro åpnet direktoratet opp dørene dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Her fikk alle som ønsker det innblikk i den daglige driften.

Alle avdelinger var også  tilgjengelige for spørsmål fra publikum.

Sjøsikkerhetskonferansen 2016 - sett av datoene

Åpen dag: 27. sept. 2016

Sjøsikkerhetskonferansen 2016: 28. og 29. sept. 2016