Onsdag 21. september - Dag 1


09:00 - 10.00

Registrering

10:00

Velkommen og åpningsforedrag

 

Bilde av Ida Høines

Intro med kulturinnslag
Ida Høines 
Elev ved Karmøy kulturskole

Bilde av Knut Arild Hareide

Velkommen og åpning
Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør

Bilde av Vidar Uliksen

Åpningsforedrag
Vidar Ulriksen
Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Bilde av Øyvind Skeiseid

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere
Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier

Bilde av Vegar Berntsen

Ulykkesbildet og fokusområdet
Vegar Berntsen
Seksjonssjef, Risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet

11.30

Pause - kaffe og besøke utstillere

 

11.50

Sikrere skipsfart

 

Anders Amundstad-Balle.jpg Hva betyr nullvisjonen for næringen?
Anders Amundstad-Balle
Rådgiver, Risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet

Susanne Mortensen.jpg

Feil kjønn om bord
Susanne Mortensen (videoopptak)
Fisker

Lars Kolberg.jpg

Forebygging av trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen
Lars C. Kolberg
Fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Jon Leon Ervik-3.jpg

E-navigasjon, digital transformasjon innen navigasjonsteknologi
Jon Leon Ervik
Avdelingsleder, Avdeling for navigasjonsteknologi og los forvaltning Kystverket

 

12:50

Lunsj

13:50
Eirik-på-scenen-2-300x300.jpg

Norge anno 2030
Hvordan kan ny teknologi bidra til at vi når klimamålene, og hva skal til for at vi skal lykkes med dette på sjøen?
Eirik Newth
Teknolog og astrofysiker

Anne Østdahl

Multi Vision-ulykken.
Når rutineoppgaver får verst tenkelige utfall
Anne Østdahl
Havariinspektør, Statens Havarikommisjon

15:10

Demonstrasjon av redningsutstyr på kaien
Antisink og Røde Kors

15:30

Pause

15:50

Ingunn_M_Holmen_SINTEF Ocean.jpg

Hvordan styrker vi sikkerheten i fiskeri-og havbruksnæringen?
Ingunn Marie Holmen
PhD, Forskningsleder fiskeriteknologi, SINTEF Ocean ASValentin Klivnoy.jpg

portrett JMH.jpg

Lansering og presentasjon av appen Mariners Medico Guide

Valentin Klivnoy
Marine Surveyor
Gard A/S

Jon Magnus Haga  
Seksjonsleder/lege
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
Haukeland Universitetssjukehus 

 

 

Øyvind Gjerde Kamsvåg-.jpg

ULSTEIN THOR og vegen mot nullutslepp
Øyvind Gjerde Kamsvåg
Chief Designer, Ulstein International AS 

17:00 Slutt for dagen

19.30

Middag og underholdning

Vidar Johnsen Vidar Johnsen 
Artist

Torsdag 22. september - Dag 2

Ny teknologi og grønn skipsfart

09.00

 

bhlagdissesjofart06445

Batterisikkerhet - oppdatering
Arne Brathole
Senioringeniør, underavdeling passasjerskip, Sjøfartsdirektoratet

Brian Elvesæter

Seekuence-videobasert skroginspeksjon og analyse
Brian Elvesæter
Seniorforsker, SINTEF

Kjetil Nordby

OpenBridge-prosjektet
Prosjektet skal utvikle en designstandard for maritime arbeidsplasser som fjernstyrer eller overvåker skip, droner, roboter og undervannsbåter.
Kjetil Nordby
Prosjektleder og professor, Arkitektur og designhøyskolen i Oslo

Gitte Gard Talmo

I møte med fremtiden - å ta i bruk ny teknologi
Gitte Gard Talmo
CEO, Eidesvik AS

10:30

Pause - kaffe og besøke utstillere

11:00
henriette bergesen.jpg

Maritime forecast to 2050 - Ferske data på bruk av alternative drivstoff
Henriette Kästel Bergesen,
Key Account Manager i Business Development i DNV -Maritime 

Kristian_Gould.jpg

Hvordan opprettholder vi sikkerheten når vi introduserer ny teknologi? 

Kristian Gould
Specialist - Human Factors and Organizational Safety, Equinor

Kjetil Førsvoll.jpg

Steinar J Mathisen.jpg (col_1).jpg

Thomas Angell Bergh.JPG

Benedicte Gudjonsson.JPG

Boreals sikkerhetsreise - fra driftsforbud til sikker drift
Kjetil Førsvoll, konsernleder, Boreal Norge AS
Steinar J. Mathisen, daglig leder, Boreal Sjø AS 
Thomas Angell Bergh, underdirektør, Sjøfartsdirektoratet
Benedicte Gudjonsson, senioringeniør, Sjøfartsdirektoratet

Bilde av Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør

13:00

Lunsj

14:00

Avreise

Programmet oppdateres fortløpende.