Onsdag 26. september

09.00-10.00

Registrering

 
 

 


10.00-10.20

Intro med kulturinnslag

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


 10.20-10.40

Regjeringens satsing på grønn skipsfart

 

Atle Hamar
Statssekretær, Klima-og miljødepartementet


 10.40-11.00

Fokusområder 2019

Olav Akselsen
 

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet


 11.00-11.20

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere

 
 

 


 

11.20-11.40

Risikobilde 2018

Vegar
 

Vegar Berntsen
Rådgiver, Sjøfartsdirektoratet


 11.40-12.00

Plasten i havet

 

Kenneth Bruvik
NJFF-Hordaland Tam instruktør og kyst/friluftslivveileder


12.00 - 13.00

Lunsj

 

 

 


13.00-14.00

Tide Carrier - er alt under kontroll?

 
 

Saken om Tide Carrier (nå Harrier) kunne blitt en stor katastrofe da skipet fikk motorstopp utenfor Jærkysten i 2017. Skipet hadde store feil og mangler, og fikk ikke forlate Norge. Kystverkets tidlige innsats avverget den store katastrofen. Utviklingen i Tide Carrier-saken viser hvor viktig det er med koordinert innsats innenfor redning, beredskap, tilsyn og oppfølging der flere statlige instanser er involvert. Vi vil se nærmere på  hendelsesforløpet og hvordan myndighetene har håndtert saken i ettertid.

 

   
 

Tormod Våga
Leder Kvitsøy trafikksentral, Kystverket


   
 

Jone Førland
Marine Operations, Buksér og Berging


   
 

Ragnar Lind
Regionssjef, Sjøfartsdirektoratet


   
 

Kjetil B. Sørensen
Juridisk seniorrådgiver, Sjøfartsdirektoratet


   
 

Torleif Fresvik
Økokrim - Politiet


   
 

Thor Jostein Dahlstrøm
Sjefingeniør, Miljødirektoratet


 14.00-14.25

Pause - besøke utstillere

TKGA
 

 


 14.25-15.00

Paneldebatt om Tide Carrier

 
 

 


 15.00-15.20

IMOs klimastrategi

 

Sveinung Oftedal
Fagdirektør, Klima- og miljødepartementet


 15.20-15.50

 Sjøfartsdirektoratet i tiden

 

Victor Norman


 15.50-16.10

MilliAmpère – Norges første førerløse ferje

 

Kort presentasjon av prototype og prøvetur i Smedasundet for interesserte
Egil Eide
Førsteamanuensis, NTNU


16.10-16.15

Takk for i dag

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


19.30

Festmiddag med underholdning av Jan Rune Holdhus

 
 

 


Torsdag 27. september

09.00-09.10

God morgen

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


 

Automagi og nullutslipp

 
 

Maritim næring er i rivende utvikling og Norge er i front. En stor del av verdens LNG-drevne fartøy er norske. Norske ferjer går på strøm, krysser fjorden, går til kai av seg selv og går snart på hydrogen. Yara skal erstatte 40.000 vogntogturer i året med et autonomt konteinerfartøy. Innen havbruk ser vi nå store offshorekonstruksjoner der det tidligere var ei mære i fjæra. Vi har invitert noen av næringens spydspisser for å fortelle nærmere om hvor de er i prosessen og hvor veien går videre.

 09.10-09.25

Åpningsforedrag

 

Daniel Bjarmann-Simonsen
Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet


 09.25-09.45

Autonomy – a global game changer

 
 

An-Magritt Tinlund Ryste
Program Manager Autonomy, Kongsberg Maritime


 09.50-10.10

Taking autonomy from research to reality

 

Tom Eystø
Managing Director, Massterly


 10.10-10.40

Statens vegvesen og ferjer: i forsetet med LNG, elektrisitet og hydrogen

 

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør, Statens vegvesen


 10.40-11.10

Pause - besøke utstillere

TKGA
 

 


 

 11.10

Er vi kompetente?

 
 

Når næringen utvikler seg, må vi utvikle oss med den. Har vi den riktige kompetansen for å forstå og bruke nye tekniske løsninger på en trygg måte? Hva skal maskinisten gjøre når forbrenningsmotorer er byttet ut med et batteri? Hva må en navigatør kunne når skipet selv vet best hvor kursen skal settes? Hvilken kompetanse trenger vi om bord og i land for å ivereta sikker drift? I konferansens siste sesjon inviterer vi stemmer fra næring og akademia for å hjelpe oss å sette ord på hva vi må kunne i morgen.

 


 11.10-11.30

Digital kompetanse i maritim næring

 

Hans Sande
Direktør, Norsk sjøoffisersforbund


11.30-11.50

Nøyaktig prediksjon av grunnstøtinger, fartøysbevegelser, ankomsttider og andre røverhistorier om kunstig intelligens

 

Andreas Ravnestad
Gruppeleder systemutvikling, Norconsult Informasjonssystemer AS


 11.55-12.15

Fremtidens maritime kompetanse

 

Tine Viveka Westerberg
Universitetslektor på Universitet i Sørøst-Norge


 12.15-12.35

Fremtidens kompetansebehov?

 

Marte Fanneløb Giskeødegård
Førsteamanuensis på IHB, NTNU


 12.40-12.55

Sjødyktig utdanning for alle farvann

  Johanne Marie Trovåg
Instituttleder for maritime studier, Høgskulen på Vestlandet

 12.55-13.10

Spørsmål fra salen

 
   

13:10-13:15

Avslutning

 
 

Tor Øyvind Skeiseid/Olav Akselsen


13:15-14:15

Lunsj og avreise

 
 

 Flybussen går 14.20 fra busstoppet ovnenfor Scandic Maritim


 endringer kan forekomme.