Presentasjoner fra dag 1

Regjeringens maritime strategi
Stortingsrepresentant Arve Kambe, leder av Arbeids- og sosialkomitéen

Sjøfartsdirektoratets strategiplan og risikorapport
Olav Akselsen, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Ulykkesutvikling og fokusområde 2015
Vegar Berntsen, rådgiver, Sjøfartsdirektoratet

Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser
Per Christian Stubban, rådgiver, NHO sjøfart

Risikofylte arbeidsoperasjoner - ulykker med vinsjer, wire og tauverk
Elisabeth Juel, havariinspektør, Statens havarikommisjon for transport

Viking Poseidon hendelse - varig endring av sikkerhetskultur?
Erling Lodden, Vice president HR & Org. Development, Eidesvik AS

Samarbeid for sikkerhet - nøkkelen til suksess?
Hugo Halvorsen, daglig leder, Samarbeid for sikkerhet

Onboard Training System (OTS) - nytt verktøy for realistisk ombordtrening
Knut Jarle Lysklett, Product Manager OTS, Ship Modelling & Simulation Centre AS

Sikkerhetsbemanning
Yngve Folven Bergesen, underdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetsbemanning - hvorfor er det så vanskelig å bli enige?
Harald Thomassen, adm.dir., NHO sjøfart

Presentasjoner fra dag 2

Samarbeid om innovative løsninger
Lars Alvestad, Avdelingsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Munin-prosjektet - skip uten mannskap
Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, Marintek

Ubemannet skip - juridiske utfordringer
Henrik Mikael Ringbom, professor, Nordiskt Institutt for Sjörett

Ubemannet skip - trussel eller mulighet for sjøfolk
Morten Kveim, avdelingsleder sikkerhet, Norsk sjøoffisersforbund

Sikkerhetstyringssystem i forenklet og forbedret utgave
Terje Sagebakken, HSEQ Vice President, Eidesvik AS

Den norske stemme internasjonalt - myndigheter og næring
Turid Stemre, seniorrådgiver, Sjøfartsdirektoratet og Tor Christian Sletner, seksjonsleder, Norges Rederiforbund.

Farledsbevisordningen - betydning for sjøsikkerheten og skipsfartsnæringen og erfaring med nyordningen
Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør, Kystverket

Spesialvarsel for utsatte farleder
Torleif Lothe, Oseanograf og seniorforsker, Polytec