TRAKASSERING: Høsten 2021 sto flere kvinnelige fiskere fram i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. Det førte til økt oppmerksomhet rundt dette viktige temaet, og at fisker Susanne Mortensen ble tildelt æresprisen under Haugesundkonferansen 2023.

Samarbeidsavtalen ble signert under Nor-Fishing i Trondheim, høsten 2022.
Samarbeidsavtalen ble signert under Nor-Fishing i Trondheim, høsten 2022. Foto: Marit Nilsen / Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet signerte i 2022 en samarbeidsavtale med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å forebygge og hindre trakassering.

Avtalen ble også signert av Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømat Norge, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening og Hun fisker.

Den gjaldt i første omgang til 1. september 2023. 31. august møttes partene for å se på veien videre. Avtalen ble forlenget.

 

Plikter og rettigheter

Skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven forplikter arbeidsgiver å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø. Sjøfartsdirektoratet ønsker å tydeliggjøre arbeidsgivers plikter, og har laget en oppsummering av temaet.

Her finner du blant annet:

  • definisjoner av begrepene «trakassering», «seksuell trakassering» og «mobbing»
  • oversikt over lovverket som hjemler forbud mot trakassering, seksuell trakassering og diskriminering
  • informasjon om arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold
  • informasjon om arbeidsgivers/rederiets plikter

 

 Les hele dokumentet her (pdf).

 

Dystre tall i undersøkelse

Trakassering og seksuell trakassering ble i 2023 tatt inn i undersøkelsen «Maritim sikkerhet». 27 prosent svarte at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av de siste tolv månedene.

Sjøfartsdirektoratet tar dette på største alvor og ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt denne viktige utfordringen.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Helga Maria Sulen Sund / Sjøfartsdirektoratet

– Samarbeidsavtalen omhandler i første omgang fiskefartøy, men undersøkelsen viser dessverre at det nå må tas et oppgjør med uønsket adferd i hele den maritime næringen. Det skal være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Tallene fra undersøkelsen viser tydelig at samarbeidsavtalen var et viktig første grep, men at arbeidet må videreføres og intensiveres.

Det uttalte sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide da resultatene i undersøkelsen ble presentert.