Dette betyr at de anerkjente klasseinstitusjonene er delegert myndighet til å godkjenne skipenes sikringsplaner (SSP) samt utstede International Ship Security Certificate (ISSC) på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Skip som har ISSC utstedt av en RSO, skal hovedsakelig forholde seg til denne i alle spørsmål direkte relatert til dette sertifikatet eller ISPS-koden.