Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om ISPS og maritime security for skip kontakt:

For rapportering av ISPS-hendelser kontakt:

Ved kriser:

  • Hovedredningssentralen: +47 51 64 60 00 (SSAS-alarm)
  • Norges Rederiforbund: + 47 90 09 50 01 (ikke sms). Beredskap og krisehåndtering 24-timer. Nummeret kan benyttes av myndighetene og norske rederier.

Ved spørsmål relatert til situasjonen i Ukraina: