Utfyllende detaljer rundt kravet for rapportering kan en lese her.
ISPS hendelser, skal rapporteres gjennom eget digitalt skjema.