En offentlig, obligatorisk tjenestepensjonsordning ble etablert ved lov 3. desember 1948 nr. 7 angående pensjonsforsikring for sjømenn (tidligere kalt sjømannspensjon).

Hovedformålet med pensjonsordningen er å betale pensjon til arbeidstakere til sjøs mellom 60 og 67 år som har fått et tilstrekkelig antall pensjonsgivende måneder på norskregistrerte skip (NOR og NIS).

Mer informasjon om dine pensjonsrettigheter finner du her: