Sjøfolks rett til å varsle eller klage

  • Publisert: 02.05.2017

Arbeidstaker på skip har rett til å klage på forhold om skipstjenesten og arbeidsforholdet for øvrig.

Hvem kan klage?

Arbeidstakere på norsk skip har rett til å klage på forhold om skipstjenesten og arbeidsforholdet for øvrig. 

Utgangspunktet er at klagen skal fremsettes til nærmeste overordnede, men en har også rett til å klage direkte til skipsfører eller rederiet.

Når den som klager finner det nødvendig, kan klagen rettes direkte til Sjøfartsdirektoratet.

En klage kan også rettes til Sjøfartsdirektoratets eller klassifikasjonsselskapenes inspektører i forbindelse med en pågående inspeksjon. Gjengjeldelse mot den som fremsetter klage er forbudt.

I tillegg til klagereglene, er det regler om varsling om kritikkverdige forhold i rederiet eller hos arbeidsgiver. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt.

Hvordan klage om bord?

Rederiet skal ha prosedyrer for håndtering av klager på det enkelte skip, og arbeidstakerne om bord skal ha blitt gjort kjent med prosedyrene. Noen viktige punkter i klageprosessen er:

  • Klage skal først forsøkes løst på laves mulig nivå
  • Den som klager har rett til å være ledsaget eller representert i klageprosessen
  • Det skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte skip som på fortrolig grunnlag kan gi nøytrale råd om klageadgangen
  • Prosedyrene skal sikre at klageren ikke blir utsatt for gjengjeldelse for å ha fremsatt klagen

Hvordan klage til Sjøfartsdirektoratet?

I forbindelse med pågående inspeksjon kan klage gis direkte til Sjøfartsdirektoratets eller klassifikasjonsselskapets inspektør.

Utenom dette sendes klager til Sjøfartsdirektoratet gjennom vanlig kontaktpunkt. Informasjon om åpningstider, telefonnummer, adresser m.m. finner du på denne siden.

Jobber du på utenlandsk registrert fartøy?

For arbeidstakere på utenlandsk registrert fartøy bør klage rettes til skipets flaggstat.

På nettsidene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) finner du en oversikt over kontaktinformasjon til forskjellige flaggstater.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen