Registreringsgebyrer i NIS

  • Publisert: 01.01.2012

For registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest skal det betales gebyr. Se gjeldende satser her.

1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3 600,-
Registrering av endring av eier kr 2 167,-
Endring av andre juridiske roller kr 1 084,-
Endring av skips navn kr 2 882,-
Endring av hjemsted kr   724,-
Registrering av pant kr 2 531,-
Registrering av flåtepant, per skip kr 2 531,- 
Samtykke/påtegning av pant kr 2 167,-
Sletting av fartøy kr 2 167,-
Pantattest/utskrift kr    649,-
Hjemmels- og heftelsesattest kr    649,-
Slettelsesattest kr    649,-
Journalbekreftelse kr    649,-
Kopi av dokument kr    251,-
Skipsliste kr    649,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), kr 1 894,–
  • Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 400,–
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, kr 2 910,–
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 2 910,–

3. Gebyrkalkulator

Ved å bruke dette skjemaet – gebyrkalkulator (lastes ned) kan en enkelt beregne førstegangsgebyrer og årsgebyrer

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2020

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen