For å bedre prosessen i forbindelse med innflagginger har Skipsregistrene, avdeling for kontroll og inspeksjon og avdeling for fartøy og sjøfolk satt opp faste kontaktpersoner som koordinerer sakene.

  • Ved forespørsler om generell innflagging skal Tone Olsen Risnes i Skipsregistrene kontaktes for koordinering videre inn i organisasjonen.

  • Svein Erik Enge er fast kontaktperson i underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap.

  • Rune Magne Nilsen er fast kontaktperson på underavdeling for lasteskip.

  • Sonja Hillersøy på underavdeling for passasjerskip.

  • Lars Inge Vatnem i avdeling for administrasjon kan kontaktes for spørsmål om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

Andre avdelinger vil bli koblet på ved anledninger, for eksempel avdeling Sjøfolk vedrørende bemanning.

Den forenklede prosessen ved innflagging er et av tiltakene som er iverksatt for å gjøre Sjøfartsdirektoratet til den foretrukne maritime administrasjon for rederiene.

Merk også våre vaktordinger:

  • For hastesaker utenom ordinær kontortid og ved hendelser som krever kontakt med Sjøfartsdirektoratet, kontakt vår vakttelefon 52 74 50 00   hele døgnet.
  • Ring 930 84 263 for registreringer i Skipsregistrene NIS/NOR utenfor ordinær arbeidstid. Vi har en saksbehandler på vakt fra 07.00 til 24.00.