Sjøfartsdirektoratet fikk i 2016 i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge miljøutslipp i tre av verdensarvfjordene. Cruisetrafikken gir i perioder helse- og miljøskadelige utslipp i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og innerste del av Tafjorden. Disse fjordene står på UNESCOs liste over verdensarvområder, og skal beskyttes særskilt ifølge kravene i den internasjonale verdensarvkonvensjonen.  

Nå ber Klima- og miljødepartementet Sjøfartsdirektoratet om å lage et regelverk, ut fra følgende tiltak foreslått i Sjøfartsdirektoratets rapport:

  • Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx
  • Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold
  • Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet
  • Rapporteringskrav innføres for alle skip som går inn i verdensarvfjordene
  • Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke
  • Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
  • Forbud mot utslipp av scrubbervann
  • Forbud mot utslipp av gråvann
  • Forbud mot utslipp av kloakk, urenset og renset

– Å satse på nyere miljøteknologi, er å satse for fremtiden. Det er ikke mer enn rimelig at de rederiene som investerer i miljøvennlig teknologi prioriteres fremfor de som ikke gjør det når det er snakk om å besøke verdensarvområdene, sier avdelingsdirektør for Regelverk og Internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet, Bjørn Pedersen.

Sjøfartsdirektoratet skal også vurdere fartsbegrensning i fjordene i samarbeid med Kystverket. Direktoratet skal arbeide med sikte på å stille flere krav til skipene, som grenser for utslipp av nitrogenoksider (NOx) til luft, og svovelinnhold i drivstoffet, samt et forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018. Arbeidet skal gjennomføres i tett kontakt med berørte interesser.

– Med disse tiltakene på plass blir utslippene fra skip i verdensarvfjordene betydelig redusert. Det er bra for miljøet lokalt og viser at vi tar ansvaret vårt for forvaltning av verdensarvområdene på alvor.  Det vil også kunne gi enda bedre opplevelser for turister og andre som besøker områdene og styrke markedsføringen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Last ned oppdragsbrev som pdf