-Grønn skipsfart er et satsingsområde for regjeringen. Dette inkluderer også cruisetrafikken i norske fjorder. Oppdraget vi nå har gitt til Sjøfartsdirektoratet vil gi oss et faglig grunnlag for å sikre en mer klima- og miljøvennlig cruisetrafikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norske fjorder er populære besøksområder for turister enten det gjelder turistbusser, biler eller cruiseskip. Turistnæringen er stadig voksende og er et viktig inntekstgrunnlag for kommunene og det lokale næringslivet.

Kartleggingen omfatter Geiranger-, Nærøy- og Aurlandsfjorden og gjelder både lokal skipstrafikk og cruiseskip.

-Cruiseskip som besøker norske fjorder er generelt av høy teknisk kvalitet med moderne rensesystemer. Det er allikevel viktig å få kartlagt nøyaktig hva som slippes ut og hvor mye, sier Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Cruisenæringen som besøker de norske fjordene har stilt seg svært positiv til kartleggingen, og vil bidra med all informasjon som er ønskelig.

-Vi er svært glade for at cruisenæringen stiller seg så positive til kartleggingen, sier Pedersen. Han påpeker at arbeidet så vidt er påbegynt. Resultatet fra kartleggingen vil foreligge i mars 2017 og inkludere forslag til tiltak som skal bidra til at norsk fjordlandskap blir ivaretatt på en forsvarlig måte.