Thor Inge Ytreland

Overingeniør
Sjøfolk

Til toppen