Magne Sandvik

Senioringeniør
Underavdeling passasjerskip