Karl Magnus Fredriksen

Sjefsingeniør
Underavdeling flyttbare innretninger