Irene Mortveit Ellingsen

Overingeniør
Sjøfolk

Til toppen