Ingerid Bjercke

Senioringeniør
Underavdeling passasjerskip