Gry Johansen Kofstad

Seniorkonsulent
Svolvær regionskontor