D6: Dette gjelder for de som søker om dekksoffiser klasse 6 (D6) på bakgrunn av lang arbeidserfaring, eller innehar fritidsskippersertifikat eller fiskeskipper klasse C.

Det anbefales å sende inn søknad i god tid. Søknader på overgangsordningen må være registrert senest 31. desember 2023.

Søknader registrert etter denne datoen vil ikke falle inn under overgangsordningene til D6.  

Meld inn kvalifikasjoner elektronisk 

Fartstid, arbeidserfaring til D6 begrenset og praktisk prøve kan enkelt registreres på denne siden.

Fartstid og arbeidserfaring må registreres av rederi med tilknytning til fartøy. Praktisk prøve registreres inn av assessor som godkjenner, og alt vil være synlig for søker på Min side. 

Dersom dette er registrert elektronisk på Min side, slipper du å laste det opp som vedlegg i søknaden din.

Kran og slepekurs

Har fartøyet du arbeider på kran og/eller utfører slep, må fører av fartøyet ha kurs i løfteoperasjoner eller slepekurs.  

Kurs for løfteoperasjoner er ikke et kranførerkurs, og må ikke sammenlignes med for eksempel G20 kurs.

Krav om kurs i løfteoperasjoner og ankerhåndtering og slep gjelder fra 1. januar 2024.